Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

חדשות ועדכונים

הינך נמצא כאן

יחפים בחול
יום העצמאות ה-72 בצל מגבלות הקורונה
רשימת ספרי ילדים ונוער בנושא יום העצמאות
26.4.20 | 19:45

ביום העצמאות 2020 יוטל סגר מלא על מדינת ישראל.
נשב בבית עם הילדים ונחפש דרכים למלא את היום בתוכן.
רשימת ספרי הילדים והנוער שהכינה ד"ר רננה גרין-שוקרון תעזור לכם במשימה.
בנוסף לספרים, יש ברשימה גם סיפורים ושירים בנושא יום העצמאות.