Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

חדשות ועדכונים

הינך נמצא כאן

שנת הלימודים מסתיימת...
רשימת ספריי ילדים בנושא: סיום שנת הלימודים ופרידה
28.6.21 | 14:00
נדמה ששנת הלימודים רק החלה לא מזמן – והנה היא כבר מסתיימת...
לרשותכם באתר הספרייה – המרכז לספרות ילדים –
רשימת שירים וסיפורים בנושא סיום שנת הלימודים, פרידה והחופש הגדול,
כמו גם מגוון רשימות בנושאים אחרים: