Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

חדשות ועדכונים

הינך נמצא כאן

שימו לב! יום הפנינג בספרות ילדים נדחה לסמסטר ב' לאור העלייה ברמת התחלואה והמבודדים.

יום הפנינג יתקיים ביום שלישי, ב' בשבט תשפ"ב 4.1.2022

בתכנית:

8:30-9:00 מפגש פתיחה בקבוצות הדידקטיקה

9:00-9:15 פיזור לסדנאות

9:15-10:40 סדנאות

10:40-11:00 הפסקה

11:00-12:00 התכנסות באולם התרבות:

דברים לזכרה של רחל הרמתי ז"ל

מפגש עם הסופר יהודה אטלס

12:15-13:00 שיתוף וסיכום בקבוצות הדידקטיקה (למסלול חינוך יסודי)

"כשאני מספר לאמא                                        

שהוא כעס עלי

או הרביץ

או עשה לי משהו,

תמיד היא אומרת:

על אבא לא אומרים "הוא"!"

(יהודה אטלס)

 

"כשנכנס הדבר המפחיד

לחדר שלי

בלילה שהייתי חולה,

קראתי מהר לאבא

והוא בא,

אבל לא מצא,

כי בדיוק כשהוא נכנס –

הדבר יצא."

(יהודה אטלס)

לפניכם רשימת ספרי ילדים ונוער בנושא "הורים וילדים".