Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

תומך החלטות בשכר

המרכז ללימודי תעודה והשתלמויות
תומך החלטות בשכר

הינך נמצא כאן

תעודת זהות

שעות קבלה: 
א' - ה' 9:00–12:00, 13:00–16:00
דואר אלקטרוני
לייעוץ ורישום ללימודים: 

053-3608224 ניתן לשלוח הודעות וואטסאפ

02-6587541

02-6587528

חייגו 02-6587541 ; 02-6587528
וואטסאפ: 053-3608224

מתעניינים בתוכנית?

מלאו פרטים ונחזור אליכם

בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (1998) נקבע כעקרון יסוד "הזכות לקבלת החלטות", במהלך השנים התפתח בעולם מודל של "קבלת החלטות נתמכת "Supported Decision Making, אשר מטרתו לאפשר לכל אדם לממש את כשרותו המשפטית ולקבל החלטות על חייו באופן עצמאי, באמצעות מינוי תומך החלטות שתפקידו ללוות את האדם בתהליך קבלת ההחלטה, ובשנת  2018 נקבע בחוק בישראל זכותו של בית המשפט למנות תומך בקבלת החלטות לאדם הזקוק לסיוע מסוג זה.

תפקידיו של תומך ההחלטות כוללים, בין היתר-

לסייע לאדם לקבל מידע מכל גוף ולסייע בהבנת המידע הנדרש לנתמך, שם קבלת החלטות ולסייע לו במימוש החלטותיו ובמיצוי זכויותיו;

לפנות לכל גורם ולקבל מידע בשמו של האד ולסייע לו בביטוי רצונותיו והחלטותיו כלפי צדדים שלישי, ואף לבצע בשמו ולבקשתו פעולות לשם מימוש החלטותיו ומיצוי זכויותיו.

מרכזת

יעל להמן, בעלת תואר שני בייעוץ חינוכי ובחינוך מיוחד, מומחית בהנחיית הורים ובקבוצות רב-תרבותיות. מרצה במכללות, מרכזת התכנית "הכשרת מנהלי טיפול" במכללת דוד ילין, מאמנת מנהלים, יועצת בכירה (בדימוס) בשפ"י (שירות פסיכולוגי ייעוצי), מרכזת פורום מקצועי ומנחת הורים באלו"ט. lehaman@dyellin.ac.il

סגל המרצים

סגל המרצים בתכנית זו כולל אנשי מקצוע מתחומי המוגבלויות, הכלכלה והמשפט.

מטרות הלימודים

  • להכשיר אנשים אשר יכירו את האוכלוסיות הזקוקות לתמיכה בקבלת החלטות, ויתנסו בתהליכים רלוונטיים למקצוע;
  • להקנות מיומנויות בין אישיות הנדרשות לתפקיד;
  • להרחיב את הידע והכלים שלהם על הדרכים למיצוי הזכויות, הנגשת מידע, ניהול כלכלי, ועוד.

מתכונת הלימודים

סדנא ועיוני

תעודה

למסיימים בהצלחה תוענק תעודת "תומך החלטות מקצועי", באישור האפוטרופוס הכללי.

גמול השתלמות

על-פי התקנות של משרד החינוך.