Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

"עוז לתמורה"

המרכז ללימודי תעודה והשתלמויות
"עוז לתמורה"

הינך נמצא כאן

תעודת זהות

שעות קבלה: 
א' - ה' 9:00–12:00, 13:00–16:00
דואר אלקטרוני
לייעוץ ורישום ללימודים: 

053-3608224 ניתן לשלוח הודעות וואטסאפ

02-6587541

02-6587528

חייגו 02-6587541 ; 02-6587528
וואטסאפ: 053-3608224

מתעניינים בתוכנית?

מלאו פרטים ונחזור אליכם

רפורמת 'עוז לתמורה' עתידה להקיף את מרבית בתי הספר העל יסודיים משנת תשע"ז ואילך.

התארגנות בתי הספר טרם כניסתה של הרפורמה במלואה, נמצאת בסדר עדיפות גבוה של משרד החינוך. מנהלי בתי ספר המתכננים את חלוקת התפקידים אמורים לבצע זאת בתקופה הקרובה, למהלך זה עשויה להיות השפעה על השתלבות המורה במערך הבית ספרי עם יישומה המלא של רפורמת "עוז לתמורה".

מתווה "עוז לתמורה" כולל תכנית מקיפה לפיתוח מקצועי של בעלי תפקידים בחטיבה העליונה ובחטיבת הביניים, טרם הכניסה לתפקיד ובמהלך ביצועו. התכנית מתמקדת בהבניה של זהות מקצועית ובעיצוב דרכים לתפקוד מיטבי של בעלי התפקידים כמנהיגים פדגוגיים, כמובילים תהליכי חינוך, הוראה ולמידה וכאחראים על הנהגת צוותים וניהולם. תהליכי הפיתוח המקצועי יסייעו בגיבוש תפיסת התפקיד, בבניית תחושה של מסוגלות עצמית, מחויבות ואחריותיות ויתרמו לביצוע מיטבי של התפקיד.

ההכשרה והלמידה עוסקות בתחום הדידקטי-פדגוגי ובתחום הארגוני-ניהולי. הן בנויות באופן מודולארי בהתאמה להגדרת התפקיד, לכישורים הנדרשים לתפקיד ולניסיונם של הלומדים בתפקידים קודמים ובתפקיד הנתון.

מרכזת

ד"ר יעל אוהד-קרני, מתמחה בהיסטוריה תרבותית ושילוב קולנוע במחקר היסטורי ובהוראת היסטוריה; מדריכה ארצית להיסטוריה, התמקדות בתקשוב הוראת היסטוריה, מדריכה מחוזית, מנחת קבוצות. yaelo_k@dyellin.ac.il

מטרות ההכשרה והפיתוח המקצועי

  • פיתוח תפיסת התפקיד והזהות המקצועית של בעלי התפקידים כשותפים מרכזיים במנהיגות הפדגוגית הבית-ספרית.
  • פיתוח ראייה מערכתית בסביבה דינמית המאופיינת בתנאים של אי וודאות לצורכי התפקיד
  • שכלול של יכולות אישיות ובין-אישיות ושל מיומנויות ניהוליות ופדגוגיות, תוך הרחבת "ארגז כלים" מקצועי.
  • הבנייה של תפיסה והבנה של תהליכי חינוך, הוראה ולמידה לצורך קידום הישגי התלמידים, ויישומה בתהליכים הניהוליים  והפדגוגיים.
  • הבנייה של תפיסה והבנה של תהליכי פיתוח הנהגת הצוות וניהולו ויישומה בעבודה הניהולית והפדגוגית.

גמול השתלמות

הקורסים מוכרים לגמול במסגרת "עוז לתמורה".