הרשמה מקוונת ללימודים במסגרת המרכז לימודי תעודה והשתלמויות

המרכז ללימודי תעודה

הרשמה מקוונת ללימודים במסגרת המרכז לימודי תעודה והשתלמויות

הנהלת החוג

לרישום וקבלת סטודנטים: 
3043*, 02-6587528 hemshech@dyellin.ac.il