Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

הכשרת מנחי קבוצות על פי מודלים של NLP ובשילוב כלי הנחיה מגוונים

המרכז ללימודי תעודה והשתלמויות
הכשרת מנחי קבוצות על פי מודלים של NLP ובשילוב כלי הנחיה מגוונים

הינך נמצא כאן

תעודת זהות

לייעוץ ורישום ללימודים: 
02-6587528 ; 02-6587541
שעות קבלה: 
א' - ה' 9:00–12:00, 13:00–16:00
דואר אלקטרוני

מתעניינים בתוכנית?

מלאו פרטים ונחזור אליכם

למנחי קבוצות יש את הידע, הכלים והמיומנויות לעזור לקבוצת אנשים המתכנסת יחד למטרות שונות, להבנות יחסים בינאישיים המושתתים על נורמות של אמון, כבוד הדדי והעצמה הדדית; ולהוביל בקבוצה תהליכים דינאמיים שונים, בהתאם לנושא, תוכן ומטרות הקבוצה. התכנית במכללת דוד ילין מקנה ללומדים בה את הידע כיצד לחזק בקבוצה נורמות אלה, וכיצד להוביל תהליכים בהתאם למטרותיה של הקבוצה.

תכנית הלימודים במכללת דוד ילין כוללת היבטים יישומיים רבים כגון – שימוש בקלפי הנחייה ואימון, חשיפה לטכניקות מתחום הטיפול והאומנויות, ODT, ו NLP, כך שתצאו מהלימודים עם ידע תיאורטי הנדרש לכם כמנחי קבוצות וגם עם כלים יישומים רבים ומגוונים, אשר יאפשרו לכם לבנות סדנאות מגוונות וחווייתיות במיוחד עבור הקבוצות אותם אתם מנחים, ולהתאים את הכלים לנושא ולקבוצה שלכם. הלמידה בתכנית ייחודית זו היא חווייתית במיוחד ומעצימה מאוד הן ברמה האישית והן ברמה המקצועית.

מטרות התכנית

להכשיר אנשי מקצוע לתפקיד מנחה קבוצות ולהקנות להם בסיס רחב של ידע תיאורטי ומעשי בהנחיית קבוצות מנקודת ראות דינמית ובעזרת כלים מעולם ה- NLP ועוד כלים יישומים להנחיה, ולאפשר למשתתפים התפתחות וצמיחה אישית ומקצועית.

תכני הלימודים

התכנית משלבת מספר יסודות מרכזיים שחיוניים בתהליך הכשרת המנחה-

  • היבטים תיאורטיים בתחום של עבודה עם קבוצות, כגון- מאפיינים של קבוצה, תהליכי התפתחות של קבוצה, סוגים שונים של מנחי קבוצות, ועוד;
  • גורמים המסייעים ללמידה של הקבוצה, כגון- תפקידים בקבוצה, בניית יחסי אמון ותרבות של קבוצה, התמודדות עם משברים בקבוצה ועוד;
  • מיומנויות הנחיה שונות, כגון- הנחיה בזום, שימוש בקלפים וב- ODT בהנחיה, ועוד;
  • NLP לרשות המנחה והקבוצה- מודליג, שפת גוף, ראפור ועוד.

גמול השתלמות

על-פי התקנות של משרד החינוך.