Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

פיתוח מקצועי של עובדי הוראה

המרכז ללימודי תעודה והשתלמויות
פיתוח מקצועי של עובדי הוראה
במסגרת רפורמת "אופק חדש" ו - "עוז לתמורה"

הינך נמצא כאן

תעודת זהות

שעות קבלה: 
א' - ה' 9:00–12:00, 13:00–16:00
דואר אלקטרוני
לייעוץ ורישום ללימודים: 

053-3608224 ניתן לשלוח הודעות וואטסאפ

02-6587541

02-6587528

מערכת החינוך פועלת בהתמדה לקידום איכותה ורמתה. אחת הדרכים לקידום ולביסוס מעמדם של עובדי הוראה היא באמצעות תהליך מובנה ושיטתי של פיתוח מקצועי. תהליך זה מתחיל בהכשרה טרום תפקידית וממשיך ברצף התפתחות הקריירה בכניסה למקצוע ובלמידה התוך תפקידית.

במסגרת שיתוף הפעולה עם משרד החינוך, מכללת דוד ילין מציעה לעובדי ההוראה מגוון השתלמויות המוכרות לגמול השתלמות ואשר נועדו לכוון את התפתחותו של המורה כאיש מקצוע בתחומו, כחבר בקהילה החינוכית אליה הוא שייך וכמי שתורם להתפתחותם המקצועית של שותפיו ועמיתיו, לאורך כל הרצף המקצועי שלו.

בתכניות אלו מושם דגש על מיקוד בלומד, בהוראה ובהשבחת איכותה, התמקדות בבית הספר כמרחב המאפשר ומקדם התנסות, יישום ורפלקציה, שילוב של תיאוריה ופרקטיקה – דיאלוג פרקטי-אקדמי, שילובן של מיומנויות המאה 21 – למידה עצמאית, למידה שיתופית, חשיבה ופתרון בעיות, מיומנויות תקשורת, אוריינות מחשב ומידע.

השתלמויות מוצעות במכללת דוד ילין

ההשתלמויות המוצעות על ידי מכללת דוד ילין משתנות מעת לעת ומותאמות לצרכים העולים מהשטח ולהנחיות משרד החינוך.

רשימת ההשתלמויות המוצעות במסגרת הפיתוח המקצועי למורים - המידע יעודכן בקרוב

פתיחת קורסים מותנית במינימום נרשמים על פי אישור של משרד החינוך. 

במידה וקורס לא יפתח יוצעו ללומד אפשרויות אחרות להרשמה.