Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

הוראה מתקנת (מותאמת) לבעלי תואר שני M.Ed. בשילוב ילדים עם ליקויי למידה ועם קשיי התנהגות

המרכז ללימודי תעודה והשתלמויות
הוראה מתקנת (מותאמת) לבעלי תואר שני M.Ed. בשילוב ילדים עם ליקויי למידה ועם קשיי התנהגות

הינך נמצא כאן

תעודת זהות

שעות קבלה: 
א' - ה' 9:00–12:00, 13:00–16:00
דואר אלקטרוני
לייעוץ ורישום ללימודים: 

053-3608224 ניתן לשלוח הודעות וואטסאפ

02-6587541

02-6587528

מתעניינים בתוכנית?

מלאו פרטים ונחזור אליכם

חייגו 02-6587541 ; 02-6587528
וואטסאפ: 053-3608224

התואר השני M.Ed בשילוב ילדים עם ליקויי למידה ועם קשיי התנהגות עונה לצורך בולט במערכת החינוך המתמודדת עם שילוב ילדים הדורשים התייחסות מקצועית ייחודית ומשולבים בחינוך הרגיל.

במסגרת התואר השני המתמחים בליקויי למידה לומדים קורסים שמטרתם הרחבת הידע התאורטי והמחקרי בתחום ליקויי הלמידה והעמקתו. תכנית הלימודים בתואר השני מתייחסת למרבית האספקטים הבולטים בטיפול הבית ספרי בליקויי למידה המשולבים בחינוך הרגיל.

המרכז ללימודי תעודה והשתלמויות של המכללה, מציע לבעלי תואר .M.Ed בשילוב ילדים עם ליקויי למידה ועם קשיי התנהגות, להמשיך את לימודיהם בתכנית מקוצרת וייעודית לקראת תעודה ב- 'הוראה מתקנת (מותאמת)'.

תעודת 'הוראה מתקנת (מותאמת)' מקנה למורים בעלי התואר השני בהתמחות בלקויי למידה, את הידע, האסטרטגיות והמיומנויות בהוראה לילדים עם ליקויי למידה באמצעות התנסות מעשית ויישומית. התעודה מרחיבה ומשלימה את סל הכלים של המורים, ומאפשרת להם לפתח את מעמדם המקצועי בתוך בית הספר ואף לפתח קריירה מחוצה לו.

רכזת

נעמי בן נון, בעלת תואר שני בחינוך מיוחד וייעוץ חינוכי; יועצת חינוכית; מרצה, מדריכה פדגוגית ומנחה בקליניקת קריאה למתבגרים במסלול לחינוך מיוחד במכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין.  binun1@dyellin.ac.il

תכנית הלימודים

התכנית כוללת השלמת קורסים בהיקף של 7 ש"ש (הוראת הכתיבה -1 ש"ש; אסטרטגיות למידה -1 ש"ש; התנסות מעשית בקליניקה בקריאה -3 ש"ש ובקליניקה בחשבון - 2 ש"ש), וזאת בהתבסס על הכרה בקורסים מהתואר השני. בכל מקרה היקף ההשלמות הנדרש לקראת תעודה ב'הוראה מתקנת (מותאמת)' ייבחן בתהליך ייעוץ אישי מול כל מועמד על ידי רכזת התכנית.

תעודה

לעומדים בדרישות הקורס תוענק תעודה ב 'הוראה מתקנת (מותאמת)' לבעלי תואר שני M.E.d בשילוב ילדים עם ליקויי למידה', מטעם המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין.

גמול השתלמות

על-פי התקנות של משרד החינוך.