הוראה מתקנת (מותאמת) לבעלי תואר שני M.Ed. בשילוב ילדים עם ליקויי למידה ועם קשיי התנהגות

המרכז ללימודי תעודה

הוראה מתקנת (מותאמת) לבעלי תואר שני M.Ed. בשילוב ילדים עם ליקויי למידה ועם קשיי התנהגות

תעודת זהות

לרישום וקבלת סטודנטים: 
3043*, 02-6587528
דלת פתוחה: 
א' - ה' 9:00–12:00, 13:00–16:00
דואר אלקטרוני

התואר השני M.Ed בשילוב ילדים עם ליקויי למידה ועם קשיי התנהגות עונה לצורך בולט במערכת החינוך המתמודדת עם שילוב ילדים הדורשים התייחסות מקצועית ייחודית ומשולבים בחינוך הרגיל.

במסגרת התואר השני המתמחים בליקויי למידה לומדים קורסים שמטרתם הרחבת הידע התאורטי והמחקרי בתחום ליקויי הלמידה והעמקתו. תכנית הלימודים בתואר השני מתייחסת למרבית האספקטים הבולטים בטיפול הבית ספרי בליקויי למידה המשולבים בחינוך הרגיל.

המרכז ללימודי תעודה והשתלמויות של המכללה, מציע לבעלי תואר .M.Ed בשילוב ילדים עם ליקויי למידה ועם קשיי התנהגות, להמשיך את לימודיהם בתכנית מקוצרת וייעודית לקראת תעודה ב- 'הוראה מתקנת (מותאמת)'.

תעודת 'הוראה מתקנת (מותאמת)' מקנה למורים בעלי התואר השני בהתמחות בלקויי למידה, את הידע, האסטרטגיות והמיומנויות בהוראה לילדים עם ליקויי למידה באמצעות התנסות מעשית ויישומית. התעודה מרחיבה ומשלימה את סל הכלים של המורים, ומאפשרת להם לפתח את מעמדם המקצועי בתוך בית הספר ואף לפתח קריירה מחוצה לו.

רכזת

נעמי בן נון, בעלת תואר שני בחינוך מיוחד וייעוץ חינוכי; יועצת חינוכית; מרצה, מדריכה פדגוגית ומנחה בקליניקת קריאה למתבגרים במסלול לחינוך מיוחד במכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין.  binun1@dyellin.ac.il

קהל היעד

בעלי תעודת הוראה בחינוך הכללי ותואר שני M.Ed ב'שילוב ילדים עם ליקויי למידה ועם קשיי התנהגות' בהתמחות מסלול 'ליקויי למידה'.

תכנית הלימודים

התכנית כוללת השלמת קורסים בהיקף של 7 ש"ש (הוראת הכתיבה -1 ש"ש; אסטרטגיות למידה -1 ש"ש; התנסות מעשית בקליניקה בקריאה -3 ש"ש ובקליניקה בחשבון - 2 ש"ש), וזאת בהתבסס על הכרה בקורסים מהתואר השני. בכל מקרה היקף ההשלמות הנדרש לקראת תעודה ב'הוראה מתקנת (מותאמת)' ייבחן בתהליך ייעוץ אישי מול כל מועמד על ידי רכזת התכנית.

תנאי קבלה

בעלי תואר שני M.E.d. בשילוב ילדים עם ליקויי למידה ועם קשיי התנהגות, בהתמחות ליקויי למידה; ראיון קבלה עם רכזת התוכנית להוראה מתקנת (מותאמת).

סטודנטים במהלך לימודי התואר השני יוכלו להתקבל לתכנית זו על תנאי, ויקבלו תעודה רק אם וכאשר יסיימו את לימודי התואר השני.

 

תעודה

לעומדים בדרישות הקורס תוענק תעודה ב 'הוראה מתקנת (מותאמת)' לבעלי תואר שני M.E.d בשילוב ילדים עם ליקויי למידה', מטעם המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין.

גמול השתלמות

על-פי התקנות של משרד החינוך.