Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

תוכנית התאמה לעבודת מטפלים ממקצועות הבריאות במערכת החינוך בשפה העברית ובשפה הערבית

המרכז ללימודי תעודה והשתלמויות
תוכנית התאמה לעבודת מטפלים ממקצועות הבריאות במערכת החינוך בשפה העברית ובשפה הערבית

הינך נמצא כאן

תעודת זהות

שעות קבלה: 
א' - ה' 9:00–12:00, 13:00–16:00
דואר אלקטרוני
לייעוץ ורישום ללימודים: 

053-3608224 ניתן לשלוח הודעות וואטסאפ

02-6587541

02-6587528

בבתי הספר קיימת מזה שנים מערכת תמיכה של מקצועות הבריאות (פרה-רפואיים) בילדים הזקוקים לכך. המטפלים במקצועות הבריאות הם חלק אינטגראלי בהכנת תכניות חינוכיות-טיפוליות וביישומן, הן ברמת הילד והן ברמת הכיתה. בתכנית זו המטפלים מתחום הפרה רפואי מרחיבים את הידע שלהם בתחומי החינוך וההוראה מתוך שאיפה לטייב את השירות הניתן לילדים המטופלים בתוך מסגרות החינוך.

רכזות

רכזת תכנית בשפה העברית- שרון יעקובוביץ בעלת תואר שני בייעוץ חינוכי, לשעבר מנהלת מתי"א מעלה והר, מומחית בחוק חינוך מיוחד, יישום חוק דורנר שילוב והכלת ילדים עם מוגבלויות, מרצה בתחום של עבודה רב צוותית, הובלת שינוי, מיומנויות תקשורת, מנחת קבוצות ומדריכת צוותים חינוכיים והוריים.  shadanj@dyellin.ac.il

רכזת תכנית בשפה הערבית- ד"ר רובא דעאס, בעלת תואר שלישי בלקויות למידה, מחקר הפוסט דוקטורט שלה מתמקד בבני נוער עם HDHD בחברה הערבית, מומחית בחוקי חינוך מיוחד והרפורמות החדשות של משרד החינוך, מומחית בלמידה חברתית-רגשית ומנחת קבוצות. rubadaas@dyellin.ac.il

מטרות הלימודים

 • להקנות למטפלים במקצועות הבריאות ידע בנושא מערכת החינוך ודרכי עבודה בה, על מנת  ליצור חיבור בין השפה הטיפולית לשפה החינוכית ועל מנת ליצור שפה משותפת והתאמה מירבית בעבודה של המטפלים וצוותי ההוראה במסגרות החינוכיות.
 • להרחיב את הידע ותפיסות חינוכיות, ולהקנות כלים הנדרשים למטפלים בעבודתם במערכת החינוך.
 • להקנות לעו"ה ממקצועות הבריאות ומתחום הטיפול באומנויות זכות להיות עו"ה מן המניין במערכת החינוך, לנושא קידום דרגות באופק, קביעות ושכר.

תכנית הלימודים

 • חוקים ומערכת החינוך בישראל
 • תכניות לימודים ומודלים טיפוליים בסביבה החינוכית
 • היבטים תיאורטיים ויישומיים בהתמודדות עם  בעיות התנהגות של תלמידים
 • סוגי התערבות טיפולית במערכת החינוך: התערבות יחידנית (פרטנית), קבוצתית, כיתה כקבוצה
 • נגישות ותכנון הסביבה הלימודית – השפעת מאפייני האוכלוסייה על עיצוב  הסביבה הלימודית
 • אתיקה מקצועית של עו"ה
 • שיתופי פעולה בבית הספר ומחוצה לו. עבודת צוות ושיתוף פעולה עם הורים
 • טיפול קבוצתי

אישור סיום לימודים

לעומדים בדרישות הקורס יוענק אישור סיום מטעם המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין.