Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

"הגינה המאפשרת": גינון ככלי מסייע בחינוך ובטיפול

המרכז ללימודי תעודה והשתלמויות
"הגינה המאפשרת": גינון ככלי מסייע בחינוך ובטיפול

הינך נמצא כאן

תעודת זהות

שעות קבלה: 
א' - ה' 9:00–12:00, 13:00–16:00
דואר אלקטרוני
לייעוץ ורישום ללימודים: 

053-3608224 ניתן לשלוח הודעות וואטסאפ

02-6587541

02-6587528

חייגו 02-6587541 ; 02-6587528
וואטסאפ: 053-3608224

מתעניינים בתוכנית?

מלאו פרטים ונחזור אליכם

"הגינה המאפשרת" מזמנת עבודה עם צמחים במרחבים פתוחים (גינות וחצרות) או סגורים (מסדרונות וחממות) במטרה להביא לשיפור איכות החיים של העוסקים בה. העבודה בגינה מתמקדת באדם, בחוויותיו ובצרכיו וביצירת מרחב מיטבי,ולאו דווקא בתוצרת או ביבול הגנני-חקלאי.היא עשויה להיטיב עם כל אדם באשר הוא: מתלמידי גני ילדים ובתי הספר ועד לקשישים, מאנשים בריאים וחזקים ועד אנשים עם מחלות ומוגבלויות מורכבות. בהשתלמות זו נחשפים הלומדים לעקרונות ולעיקרי היצירה והעבודה בגינות.

מרכזת

ד"ר מיכל יובל, מרכזת הגן האקולוגי במכללה, מייסדת שותפה של המכון לחינוך לקיימות myuval@dyellin.ac.il

 

מטרות הלימודים

 • הכרת העקרונות התיאורטיים והמעשיים של הגינון ככלי מסייע בחינוך ובטיפול והתאמתם לעבודה עם אוכלוסיות שונות.
 • בניית בסיס ידע נרחב בנושא עולם הצמחים, שימושיהם בגינה ועקרונות הגינון.
 • הכרת מושגי יסוד וגישות בתחום הפסיכולוגיה, הפסיכופתולוגיה וגישות בטיפול.
 • הכרת מאפייני אוכלוסיות שונות בעלות צרכים מיוחדים.
 • היכרות עם גישות שונות ועם דרכי עבודה שונות בגינה.
 • התנסות בעבודה מעשית בגינה.
 • סיורים להכרת סגנונות עבודה שונים בהתאמה לצרכי אוכלוסיות שונות.

תחומי הדעת ותכנית הלימודים

 • גינון ככלי מסייע בחינוך וטיפול:
  הגינה כסביבה מאפשרת – בשביל מי ולמה? אתגרים, הצלחות וקשיים העולים מהשטח.
  חיבורים והבטים ריגשיים בין עבודות גינון שונות לבין העולם הפנימי של העובדים והמחנכים בגינה.
  עבודה פרטנית ועבודה קבוצתית בגינה. הנחית קבוצות בגינה.
  היומן הרפלקטיבי והתצפית ככלי לזיהוי ושכלול יכולות חיוניות בעבודה עם אנשים.
  סיורים לימודיים בגינות חינוכיות - טיפוליות ובמשתלות.
 • בוטניקה וגינון:
  עולם הצמחים -  הקשר בין מבנה ותפקיד בצמחים, מחזורי חיים וצורות חיים בצמחים.
  הגינה  כסביבה אקולוגית שלמה בבית הספר ובקהילה.
  עקרונות הקמת ואחזקת הגינה, השקייה ודישון, טיפול במחלות ומזיקים, כלי עבודה ובטיחות.
  צמחי הגינה הטיפולית: חד שנתיים, גיאופיטים, סוקולנטים, ירקות ותבלינים, צמחי בית ועציצים פורחים.
 • פסיכולוגיה וטיפול:
  יסודות בפסיכולוגיה ופסיכופתולוגיה. פרקים בתורת הטיפול.
  אנשים עם צרכים מיוחדים: ילדים, לקויי למידה, נוער בסיכון, קשישים, אנשים עם מוגבלויות פיזיות או קוגניטיביות

לחצו כאן לצפייה והורדה של הרשימה הביבליוגרפית של ההשתלמות

תעודה

לעומדים בדרישות הקורס תוענק תעודה מטעם המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין.

גמול השתלמות

על-פי התקנות של משרד החינוך ועל פי מדיניות איגוד העובדים הסוציאליים

דרישות ההשתלמות

נוכחות ב-80% מהמפגשים. חוות דעת מרצים בסיום סמסטר א'. כתיבת יומן רפלקטיבי, הגשות מטלות שוטפות, הוראת עמיתים וכתיבת עבודת סיכום. עבודה בפלטפורמת Moodle.