Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

"הגינה המאפשרת": גינון ככלי מסייע בחינוך ובטיפול

המרכז ללימודי תעודה והשתלמויות
"הגינה המאפשרת": גינון ככלי מסייע בחינוך ובטיפול

הינך נמצא כאן

תעודת זהות

לייעוץ ורישום ללימודים: 
02-6587528 02-6587541
שעות קבלה: 
א' - ה' 9:00–12:00, 13:00–16:00
דואר אלקטרוני

מתעניינים בתוכנית?

מלאו פרטים ונחזור אליכם

"הגינה המאפשרת" מזמנת עבודה עם צמחים במרחבים פתוחים או סגורים במטרה להביא לשיפור איכות החיים של העוסקים בה. העבודה בגינה מאפשרת, הידועה גם כ"גינון חינוכי טיפולי", מתמקדת באדם, בחוויותיו ובצרכיו ולאו דווקא בתוצרת או ביבול הגנני-חקלאי.היא עשויה להיטיב עם כל אדם באשר הוא -מתלמידי גני ילדים ובתי הספר ועד לקשישים, מאנשים בריאים וחזקים ועד אנשים עם מחלות ומוגבלויות מורכבות. בהשתלמות זו נחשפים הלומדים לעקרונות ולעיקרי היצירה והעבודה בגינות.

מרכזת

ד"ר מיכל יובל, מרכזת הגן האקולוגי במכללה, מייסדת שותפה של המכון לחינוך לקיימות myuval@dyellin.ac.il

 

מטרות הלימודים

  • הכרת העקרונות התיאורטיים והמעשיים של הגינון ככלי מסייע בחינוך ובטיפול והתאמתם לעבודה עם אוכלוסיות שונות
  • בניית בסיס ידע נרחב בנושא עולם הצמחים, שימושיהם בגינה ועקרונות הגינון
  • הכרת מושגי יסוד וגישות בתחום הפסיכולוגיה, הפסיכופתולוגיה וגישות בטיפול
  • הכרת מאפייני אוכלוסיות שונות בעלות צרכים מיוחדים

 

תחומי הדעת ותכנית הלימודים

  • עולם הצמחים והגינה: צמחים-מבנה ותפקיד, צמחי הגינה הטיפולית - היכרות ואופני השימוש, הגינה - עקרונות תכנון, הקמה ואחזקה
  • יסודות בפסיכולוגיה, פסיכופתולוגיה וגישות בטיפול. דרכי עבודה עם אנשים עם צרכים מיוחדים
  • גינון חינוכי - טיפולי: העבודה עם צמחים לרווחת אנשים. בניית תכנית טיפולית החוזה הטיפולי, התחלה, מהלך וסיום הקשר החינוכי-טיפולי, הפרט והקבוצה, תיאורי מקרה וניתוחם, סדנאות ומעבדה בגינה ובחללים סגורים

השיעורים כוללים הרצאות, מעבדות, סדנאות, התנסות בעבודה מעשית בגינה ובחללים סגורים וסיורים לימודיים בגינות טיפוליות ובמשתלות.

תעודה

לעומדים בדרישות הקורס תוענק תעודה מטעם המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין.

גמול השתלמות

על-פי התקנות של משרד החינוך.

דרישות ההשתלמות

השתתפות פעילה בלפחות 80% מהמפגשים. חוות דעת מרצי הקורס והגשת עבודות גמר כנדרש.