Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

עריכת לשון עברית– סדנת המשך

המרכז ללימודי תעודה והשתלמויות
עריכת לשון עברית– סדנת המשך

הינך נמצא כאן

תעודת זהות

שעות קבלה: 
א' - ה' 9:00–12:00, 13:00–16:00
דואר אלקטרוני
לייעוץ ורישום ללימודים: 

053-3608224 ניתן לשלוח הודעות וואטסאפ

02-6587541

02-6587528

הקורס הוא סדנת אימון ומקום התייעצות בעבור עורכי לשון מתחילים ובעבור כל העוסקים בכתיבה. בשיעור נדונות סוגיות הכתיב, הפיסוק, הניסוח והמינוח שהמשתתפים מתקשים בהן בעבודתם. עריכת טקסטים מסוגות רבות, כגון כתבה בעיתון, מאמר במדעי רוח, תרגום של סיפורת, מכתב לבעל תפקיד, בקבוצה קטנה מעניקה למשתתפים תרגול רבגוני ומחזקת את ביטחונם.

מנחה

ד"ר קרן דובנוב, מתמחה בלשון ההשכלה ובעברית החדשה, חוקרת תחביר בהיבט היסטורי; מזכירה מדעית ותיקה באקדמיה ללשון העברית, מרצה בחוג ללשון העברית ובתכנית העריכה של המכללה. dubnov@dyellin.ac.il

מטרות הלימודים

הרחבת הידע והעמקתו ומתן פתרונות לבעיות שעורכים נתקלים בהן בעבודתם.

תכנית הלימודים

  • סוגיות בעריכת לשון של טקסטים עיוניים
  • שימוש בפרסומי האקדמיה המודפסים והמקוונים בעבודת יום-יום של העורך

אישור סיום

לעומדים בדרישות הקורס יוענק אישור סיום מטעם המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין.

גמול השתלמות

על-פי התקנות של משרד החינוך.