Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

פסיכולוגיה – קורסי השלמה

המרכז ללימודי תעודה והשתלמויות
פסיכולוגיה – קורסי השלמה

הינך נמצא כאן

תעודת זהות

לייעוץ ורישום ללימודים: 
02-6587528
שעות קבלה: 
א' - ה' 9:00–12:00, 13:00–16:00
דואר אלקטרוני

המרכז ללימודי תעודה והשתלמויות מציע מבחר קורסים בפסיכולוגיה הנדרשים להשלמה לקראת לימודים לתואר שני. הלימודים מתקיימים בסמסטר ב' ובמהלך הקיץ (יולי או אוגוסט). המערכת המדויקת תתפרסם לקראת מועדי הפתיחה.

 

הקורסים המוצעים

  • מבוא לפסיכולוגיה(1 ש"ש) היכרות עם מבואות של תחומי עיסוק ומחקר מרכזיים בפסיכולוגיה: פסיכולוגיה חברתית, אישיותית, אבולוציונית, מנגנוני קשב ולמידה, רגשות ועמדות.
  • סטטיסטיקה(1 ש"ש) הכרת המדדים הסטטיסטיים העיקריים, רכישת ידע לבניית, קריאת והבנת טבלאות של נתונים גרפיים ויישום הכלים הנלמדים בעזרת תוכנת אקסל.
  • פסיכופתולוגיה(2 ש"ש) הכרת מגוון מחלות הנפש וההפרעות הנפשיות; התבוננות בגישות שונות להבנת מקורות התחלואה הנפשית; הכרת גישות שונות לטיפול בתחלואה הנפשית.
  • פסיכופיזיולוגיה (1 ש"ש) הכרת תפקודים של מוחות הגולגולת; תפקודי תפישׂה חושית; יסודות המבנה והתפקוד של תאי עצב; המערכת הלימבית ואמוציות; תפקודים מוחיים בזיכרון; תפקודים מוחיים שפתיים (לשוניים).
  • פסיכולוגיה התפתחותית(2 ש"ש) הקניית ידע וכלים להסתכלות אינטגרטיבית על התפתחות האדם בשלבים מתקופת ההיריון ועד גיל הזקנה, מבחינה קוגניטיבית, רגשית, חברתית ופיזית. הכרת תיאוריות מרכזיות של התפתחות ושילובם עם ממצאי מחקר שונים, והבנת הגורמים שבכוחם לאפשר או לסכן התפתחות תקינה.
  • שיטות מחקר (1 ש"ש) הכרת שיטות שונות למחקר כמותי. התמצאות בסולמות מדידה, תוקף ומהימנות, מדדים סטטיסטיים, קשר בין משתנים והסתברות. קריאה עצמית וביקורתית של מאמרים מדעיים.
  • תיאוריות של האישיות(1 ש"ש) הקניית ידע על תיאוריות האישיות הרווחות בפסיכולוגיה; התנסות בניתוח ובחשיבה על אישיות, מתוך הפרספקטיבה והמושגים של שלושת התיאוריות המרכזיות; הכרת מגבלותיהן של התיאוריות ופיתוח גישה ביקורתית ורפלקטיביות ביחס להסברים שהן מציעות; פיתוח רגישות ואמפתיה למאפייני ההתפתחות הנורמלית/החריגה.

לצפייה והרדה של פריסת המפגשים המקוונים הסינכרוניים בקורסי הפסיכולוגיה בסמסטר ב' לחצו כאן