קורסי השלמה לקראת לימודים לתואר ראשון ושני

המרכז ללימודי תעודה

קורסי השלמה לקראת לימודים לתואר ראשון ושני

תעודת זהות

לרישום וקבלת סטודנטים: 
02-6558111, 02-6587528
דלת פתוחה: 
א' - ה' 9:00–12:00, 13:00–16:00
דואר אלקטרוני