Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

קורסי השלמה לקראת לקראת לימודים במקצועות הטיפול

המרכז ללימודי תעודה והשתלמויות
קורסי השלמה לקראת לקראת לימודים במקצועות הטיפול

הינך נמצא כאן

תעודת זהות

שעות קבלה: 
א' - ה' 9:00–12:00, 13:00–16:00
דואר אלקטרוני
לייעוץ ורישום ללימודים: 

053-3608224 ניתן לשלוח הודעות וואטסאפ

02-6587541

02-6587528