טקס חלוקת תעודות תשע"ח - פרופ' חוה גיא, מ"מ נשיאת המכללה