Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

עריכת לשון עברית

המרכז ללימודי תעודה והשתלמויות

עריכת לשון עברית

הינך נמצא כאן

תעודת זהות

דואר אלקטרוני
לרישום וקבלת סטודנטים: 

02-6587528
02-6587541

דלת פתוחה: 

א' – ה' 
9:00–12:00
13:00–16:00

מתעניינים בתוכנית?

מלאו פרטים ונחזור אליכם

חייגו 02-6558111 שלוחה 1

לכל סוגת כתיבה יש מאפיינים משלה ומוסכמות משלה והללו מותאמים גם לבימת הפרסום וגם לציפיות קהל הקוראים. בלימודי עריכת לשון הסטודנטים לומדים מהם מאפייני הכתיבה העיונית והעיתונאית ומהן מוסכמותיהן.

במאמרים רבים המתפרסמים בשנים האחרונות יש בעיות עריכה וליקויי לשון. הלימודים מתמקדים בחשיפת הליקויים שבכתיבה ובתיקוניהם הן בלשון והן בארגון התוכן; השניים שלובים זה בזה. בשיעורים מוצגים לסטודנטים מאמרי מופת שאפשר ללמוד מהם מהי כתיבה ראויה, ברורה ומובנת לקורא. הסטודנטים מתנסים גם בכתיבה בכתיב חסר ניקוד ובפיסוק על פי כללי האקדמיה ללשון העברית.

בשיעורים רוכשים הסטודנטים ידע עשיר ורב וכלי עבודה מגוונים שיסייעו להם בעתיד כשיהיו עורכים ויקבלו טקסט לקוי, ויהיה עליהם ליצור ממנו טקסטתקין, בהיר וקוהרנטי.

מרכזת

ד"ר קרן דובנוב, dubnov@dyellin.ac.il

מטרת הלימודים

הקניית כלים וידע לעריכת לשון של טקסטים עיוניים או עיתונאיים.

תכנית הלימודים

תחביר פונקציונאלי, עקרונות בניקוד, רובדי הלשון העברית, נורמטיביות בלשון, סוגיות בניסוח, סדנה בעריכת לשון.

תעודה

לעומדים בדרישות הקורס תוענק תעודה מטעם המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין.

גמול השתלמות

על-פי התקנות של משרד החינוך.