Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

עריכת לשון עברית

המרכז ללימודי תעודה והשתלמויות
עריכת לשון עברית

הינך נמצא כאן

תעודת זהות

דואר אלקטרוני
לייעוץ ורישום ללימודים: 

02-6587528
02-6587541

שעות קבלה: 

א' – ה' 
9:00–12:00
13:00–16:00

מתעניינים בתוכנית?

מלאו פרטים ונחזור אליכם

חייגו 02-6558111 שלוחה 1

לכל סוגת כתיבה יש מאפיינים משלה ומוסכמות משלה, והם מותאמים גם לבימת הפרסום וגם לציפיות קהל הקוראים. בלימודי עריכת לשון המשתתפים לומדים מהם מאפייני הכתיבה העיונית והעיתונאית ומהן מוסכמותיהן.

בטקסטים רבים המתפרסמים בכתבי עת, בעיתונים ובאתרי מרשתת יש ליקויי לשון - ליקויי בהירות הניסוח וליקויי תקן. הלימודים מתמקדים בחשיפת הבעיות האלה ובדרכי תיקונן. בשיעורים מוצגים למשתתפים מאמרי מופת שאפשר ללמוד מהם מהי כתיבה ראויה, ברורה ומובנת לקורא. המשתתפים מתנסים גם בכתיבה על פי כללי האקדמיה ללשון העברית (כללי הכתיב, כללי הפיסוק, החלטות בדקדוק).

בשיעורים המשתתפים רוכשים גם ידע בתולדות הלשון העברית וכן בתולדות קביעת התקן בעברית החדשה: אילו אפשרויות נדונו וכיצד נתקבלו ההחלטות בנוגע לתקן בעברית בת ימינו. המשתתפים מקבלים כלי עבודה מגוונים שיסייעו להם ליצור טקסט תקין, בהיר וקוהרנטי בעבודת העריכה שלהם בעתיד.

מרכזת

ד"ר קרן דובנוב , מתמחה בעברית של תקופת ההשכלה והעת החדשה, בתולדות "התחייה" של העברית ובתקן הלשוני. dubnov@dyellin.ac.il

מטרת הלימודים

הקניית כלים וידע לעריכת לשון של טקסטים עיוניים או עיתונאיים.

תכנית הלימודים

תחביר פונקציונאלי, עקרונות בניקוד, רובדי הלשון העברית, נורמטיביות בלשון, סוגיות בניסוח, סדנה בעריכת לשון.

תעודה

לעומדים בדרישות הקורס תוענק תעודה מטעם המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין.

גמול השתלמות

על-פי התקנות של משרד החינוך.