עריכת לשון עברית

המרכז ללימודי תעודה

עריכת לשון עברית

תעודת זהות

לרישום וקבלת סטודנטים: 
3043*, 02-6587528
דלת פתוחה: 
א' - ה' 9:00–12:00, 13:00–16:00
דואר אלקטרוני

לכל סוגת כתיבה יש מאפיינים משלה ומוסכמות משלה והללו מותאמים גם לבימת הפרסום וגם לציפיות קהל הקוראים. בלימודי עריכת לשון הסטודנטים לומדים מהם מאפייני הכתיבה העיונית והעיתונאית ומהן מוסכמותיהן.

במאמרים רבים המתפרסמים בשנים האחרונות יש בעיות עריכה וליקויי לשון. הלימודים מתמקדים בחשיפת הליקויים שבכתיבה ובתיקוניהם הן בלשון והן בארגון התוכן; השניים שלובים זה בזה. בשיעורים מוצגים לסטודנטים מאמרי מופת שאפשר ללמוד מהם מהי כתיבה ראויה, ברורה ומובנת לקורא. הסטודנטים מתנסים גם בכתיבה בכתיב חסר ניקוד ובפיסוק על פי כללי האקדמיה ללשון העברית.

בשיעורים רוכשים הסטודנטים ידע עשיר ורב וכלי עבודה מגוונים שיסייעו להם בעתיד כשיהיו עורכים ויקבלו טקסט לקוי, ויהיה עליהם ליצור ממנו טקסטתקין, בהיר וקוהרנטי.

מרכזת

ד"ר קרן דובנוב, dubnov@dyellin.ac.il

סגל המרצים

ד"ר קרן דובנוב, מתמחה בעברית של תקופת ההשכלה והעת החדשה, בתולדות "התחייה" של העברית ובתקן הלשוני; אילנה רענן, עוסקת בעברית הדבורה, בעברית הכתובה ובקשרים ביניהן; רות שטרן, עוסקת בעברית של תקופת הגאונים, וכן בראשית הדיבור העברי בא"י בתחילת המאה ה-20.

קהל היעד

אקדמאים מתחום המדעים הטקסטואליים המתעניינים בכתיבה עיתונאית או מדעית; אקדמאיים המעוניינים לשפר את כתיבתם ולהשביחה; אקדמאים המעוניינים בהסבה מקצועית או בעיסוק נוסף.

מטרת הלימודים

הקניית כלים וידע לעריכת לשון של טקסטים עיוניים או עיתונאיים.

תכנית הלימודים

תחביר פונקציונאלי, עקרונות בניקוד, רובדי הלשון העברית, נורמטיביות בלשון, סוגיות בניסוח, סדנה בעריכת לשון.

היקף ומשך הלימודים

8 ש"ש.   

שנה אקדמית אחת.

תנאי קבלה

תואר ראשון במדעים טקסטואליים וריאיון אישי.

תעודה

לעומדים בדרישות הקורס תוענק תעודה מטעם המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין.

גמול השתלמות

על-פי התקנות של משרד החינוך.