Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

הוראה מותאמת (מתקנת)*

המרכז ללימודי תעודה והשתלמויות
הוראה מותאמת (מתקנת)*

הינך נמצא כאן

תעודת זהות

שעות קבלה: 
א' - ה' 9:00–12:00, 13:00–16:00
דואר אלקטרוני
לייעוץ ורישום ללימודים: 

053-3608224 ניתן לשלוח הודעות וואטסאפ

02-6587541

02-6587528

חייגו 02-6587541 ; 02-6587528
וואטסאפ: 053-3608224

מתעניינים בתוכנית?

מלאו פרטים ונחזור אליכם

"הוראה מתקנת" עוסקת בדרכי טיפול בבעיות למידה. היא מכוונת ישירות לצורכי התלמיד המתקשה תוך ניצול יכולותיו וידיעותיו. היא מבקשת לסייע לו בהתמודדות עם קשייו, לאפשר לו להתפתח לאישיות בעלת ערך עצמי ולתפקד כמיטב יכולתו בכיתתו ובחברת בני גילו.

מרכזת

נעמי בן נון, בעלת תואר שני בחינוך מיוחד וייעוץ חינוכי; יועצת חינוכית; מרצה, מדריכה פדגוגית ומנחה בקליניקת קריאה למתבגרים במסלול לחינוך מיוחד במכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין.

naomib@dyellin.ac.il

מטרות הלימודים

  • להקנות למורים ידע ומיומנויות בהוראה ובחינוך ילדים עם ליקויי למידה במסגרת הכיתה הרגילה ובמסגרת עבודה פרטנית.
  • להכיר את הצרכים המיוחדים של הילד המשולב ולהבינם.

מסלולי הלימוד השונים בתחום ואפשרויות לשילוב תעודה להוראה מתקנת עם תואר

תעודה בהוראה מתקנת (מותאמת)

8 ש"ש (5 ש"ש עיוני + 3 ש"ש קליניקה בקריאה)

תעודה: למסיימים בהצלחה תינתן תעודה להוראה מתקנת מותאמת מטעם המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין.

שילוב תעודה להוראה מתקנת עם תואר שני בהוראה ולמידה

4 ש"ש (1 ש"ש עיוני + 3 ש"ש קליניקה בקריאה)

תעודה: למסיימים בהצלחה תינתן תעודה להוראה מתקנת מותאמת מטעם המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין.

שילוב תעודה להוראה מתקנת עם תואר שני M.Ed. בשילוב ילדים עם ליקויי למידה ועם קשיי התנהגות

3 ש"ש התנסות מעשית בקליניקה בקריאה.

תעודה: למסיימים בהצלחה תינתן תעודה להוראה מתקנת מותאמת מטעם המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין.

שילוב תעודה להוראה מתקנת עם תואר ראשון ותעודת הוראה ביסודי

5 ש"ש (2 ש"ש עיוני + 3 ש"ש קליניקה בקריאה)

תעודה: למסיימים בהצלחה תינתן תעודה להוראה מתקנת מותאמת מטעם המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין.

שילוב תעודה להוראה מתקנת עם תואר ראשון ותעודת הוראה חינוך המיוחד

התעודה ניתנת ללא תוספת תשלום וללא תוספת קורסים!

גמול השתלמות

על-פי התקנות של משרד החינוך.

תעודה

 לעומדים בדרישות הקורס תוענק תעודה מטעם המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין.

* הערה: התכנית אינה נחשבת כהרחבת הסמכה להוראה בחינוך מיוחד.