הוראה מתקנת (מותאמת)*

המרכז ללימודי תעודה

הוראה מתקנת (מותאמת)*

תעודת זהות

לרישום וקבלת סטודנטים: 
02-6558111, 02-6587528
דלת פתוחה: 
א' - ה' 9:00–12:00, 13:00–16:00
דואר אלקטרוני

"הוראה מתקנת" עוסקת בדרכי טיפול בבעיות למידה. היא מכוונת ישירות לצורכי התלמיד המתקשה תוך ניצול יכולותיו וידיעותיו. היא מבקשת לסייע לו בהתמודדות עם קשייו, לאפשר לו להתפתח לאישיות בעלת ערך עצמי ולתפקד כמיטב יכולתו בכיתתו ובחברת בני גילו.

מרכזת

נעמי בן נון, בעלת תואר שני בחינוך מיוחד וייעוץ חינוכי; יועצת חינוכית; מרצה, מדריכה פדגוגית ומנחה בקליניקת קריאה למתבגרים במסלול לחינוך מיוחד במכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין.

binun1@dyellin.ac.il

 

סגל המרצים

ד"ר חגית פירסט, מומחית בבעיות התנהגות; ד"ר דנה שוהם, מומחית בתחום הפרעות קשב; ד"ר רות ליט אפורי וגב' אסנת בר-גיא, קלינאיות תקשורת, מומחיות בהתפתחות שפה; מר מיקי כהן, מומחה בתחום התפתחות הקריאה והכתיבה; גב' נעמה אילן, מרפאה בעיסוק וגב' שולמית אלעד, מומחית בהוראה מתקנת בקריאה.

קהל היעד

גננות ומורים המלמדים בבתי ספר יסודיים ובחטיבות הביניים בחינוך הרגיל.

מטרות הלימודים

להקנות למורים ידע ומיומנויות בהוראה ובחינוך ילדים עם ליקויי למידה במסגרת הכיתה הרגילה ובמסגרת עבודה פרטנית.

להכיר את הצרכים המיוחדים של הילד המשולב ולהבינם

תכני הלימודים

קורסי חובה: ליקויי למידה; התפתחות שפה והתפתחות קריאה וכתיבה.

קורסי בחירה מומלצים: התנסות בהוראה מתקנת בקריאה או במתמטיקה (קלינקה), התמודדות עם בעיות התנהגות, ליקויי למידה והשלכותיהם הרגשיות, העמקה בתחומי הנוירופסיכולוגיה והאינטגרציה הסנסו-מוטורית, סוגיות נבחרות בשילוב.

היקף ומשך הלימודים

12 ש"ש (360 שעות)

שנה אקדמית אחת. ישנה אפשרות לפרוס את הלימודים על פני מספר שנים

תעודה

 לעומדים בדרישות הקורס תוענק תעודה מטעם המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין.

גמול השתלמות

על-פי התקנות של משרד החינוך.

* הערה: התכנית אינה נחשבת כהרחבת הסמכה להוראה בחינוך מיוחד.