Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

הוראה מתקנת (מותאמת)*

המרכז ללימודי תעודה והשתלמויות
הוראה מתקנת (מותאמת)*

הינך נמצא כאן

תעודת זהות

שעות קבלה: 
א' - ה' 9:00–12:00, 13:00–16:00
דואר אלקטרוני
לייעוץ ורישום ללימודים: 

02-6587528 ; 02-6587541 ; 053-3608224 למשלוח הודעות וואטסאפ

מתעניינים בתוכנית?

מלאו פרטים ונחזור אליכם

"הוראה מתקנת" עוסקת בדרכי טיפול בבעיות למידה. היא מכוונת ישירות לצורכי התלמיד המתקשה תוך ניצול יכולותיו וידיעותיו. היא מבקשת לסייע לו בהתמודדות עם קשייו, לאפשר לו להתפתח לאישיות בעלת ערך עצמי ולתפקד כמיטב יכולתו בכיתתו ובחברת בני גילו.

מרכזת

נעמי בן נון, בעלת תואר שני בחינוך מיוחד וייעוץ חינוכי; יועצת חינוכית; מרצה, מדריכה פדגוגית ומנחה בקליניקת קריאה למתבגרים במסלול לחינוך מיוחד במכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין.

binun1@dyellin.ac.il

 

מטרות הלימודים

להקנות למורים ידע ומיומנויות בהוראה ובחינוך ילדים עם ליקויי למידה במסגרת הכיתה הרגילה ובמסגרת עבודה פרטנית.

להכיר את הצרכים המיוחדים של הילד המשולב ולהבינם

תכני הלימודים

קורסי חובה: ליקויי למידה; התפתחות שפה והתפתחות קריאה וכתיבה.

קורסי בחירה מומלצים: התנסות בהוראה מתקנת בקריאה או במתמטיקה (קלינקה), התמודדות עם בעיות התנהגות, ליקויי למידה והשלכותיהם הרגשיות, העמקה בתחומי הנוירופסיכולוגיה והאינטגרציה הסנסו-מוטורית, סוגיות נבחרות בשילוב.

תעודה

 לעומדים בדרישות הקורס תוענק תעודה מטעם המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין.

גמול השתלמות

על-פי התקנות של משרד החינוך.

* הערה: התכנית אינה נחשבת כהרחבת הסמכה להוראה בחינוך מיוחד.