Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

אמנויות

המרכז ללימודי תעודה והשתלמויות
אמנויות

הינך נמצא כאן

תעודת זהות

שעות קבלה: 
א' - ה' 9:00–12:00, 13:00–16:00
דואר אלקטרוני
לייעוץ ורישום ללימודים: 

053-3608224 ניתן לשלוח הודעות וואטסאפ

02-6587541

02-6587528

למבקשים להשתלם באמנויות מוצע מגוון רחב של קורסים לבחירה מתחום האמנות החזותית, מתחום המוזיקה, מתחום התאטרון והדרמה ומתחום התנועה והמחול.
  • קורסים עיוניים, שעיקרם הקניית ידע תיאורטי בתחומי האמנות השונים החל בקורסי מבוא וכלה בקורסי העמקה וחקר.
  • סדנאות יצירה, שמקנות כלים ליצירה ולביטוי אישי.
  • קורסים עיוניים המשולבים בסדנאות המחזקות את הזיקה שבין ההיבטים התיאורטיים של האמנות ובין גילומם בחומר, בתנועה, בצליל ובמשחק.
  • קורסים אשר מתמקדים בהוראת האמנויות ובשילוב האמנויות בהוראת תחומי דעת אחרים, ואשר מקנים כלים המאפשרים לארגן ולבצע אירועים, טקסים, מסיבות בית-ספריות ופעילויות העשרה בתחום האמנויות במסגרת החינוך הפורמלי והבלתי-פורמלי.
  • צפייה מודרכת במופעי תאטרון, מוזיקה ומחול, ביקור בתערוכות וסיורים לימודיים הם חלק מתכנית הלימודים בקורסים השונים.

אפשר לבחור בקורסים בודדים מתוך מגוון הקורסים המוצע למשתלמים בתחומי האמנות השונים (אמנות חזותית, מוזיקה, תאטרון ודרמה, תנועה ומחול), או במקבץ בין-תחומי על-פי נושאי עניין, כדוגמת הנושאים הבאים: אמנות ישראלית בת זמננו, היצירה העממית, תאטרון לילדים ולנוער.

מרכזת

ד"ר אפרת ברט, ראש החוג לאמנויות במכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין.

טל': 02-6587508.

דוא"ל: efratbarth@dyellin.ac.il

גמול השתלמות

על-פי התקנות של משרד החינוך.

קורסים נוספים המוצעים למשתלמים באמנויות*

אמנות חזותית

 

תיאטרון ודרמה
מוזיקה
תנועה ומחול

*הרישום לקורסים הוא על בסיס מקום פנוי.

*רשימת הקורסים הפתוחים להרשמה לקהל הרחב משתנה ומתעדכנת מעת לעת. מידע מלא ורשימת קורסים מעודכנים ניתן לקבל מנציגי הרישום וייעוץ הלימודים במרכז ללימודי תעודה והשתלמויות.