Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

הכשרת מנחי קבוצות הורים ומנחים לצוותי הוראה בשיטת "אייכה – הקשר המגדל"*

המרכז ללימודי תעודה והשתלמויות
הכשרת מנחי קבוצות הורים ומנחים לצוותי הוראה בשיטת "אייכה – הקשר המגדל"*

הינך נמצא כאן

תעודת זהות

שעות קבלה: 
א' - ה' 9:00–12:00, 13:00–16:00
דואר אלקטרוני
לייעוץ ורישום ללימודים: 

053-3608224 ניתן לשלוח הודעות וואטסאפ

02-6587541

02-6587528

"שיטת אייכה" היא שיטה טיפולית חינוכית חדשנית ופורצת דרך שפותחה על ידי ד"ר איתן לבוב פסיכיאטר ילדים ונוער ופסיכואנליטיקאי. שיטה זו מציעה כלים אפקטיביים להשפעה על התפתחות מיטבית של ילדים ובני נוער גם במצבים של התבצרות והיעדר שיתוף פעולה. היא נועדה לספק מענה מתאים למצבים של עצירה או קשיים התפתחותיים מכל הסוגים: רגשיים, חברתיים ולימודיים. בבסיס השיטה מונחת ההכרה שמקור מרכזי לקשיים של ילדים ומתבגרים רבים הוא היעדר הכוונה הורית או חינוכית מספקת, וכתוצאה מכך מתאפשרת התנהגות מדאיגה ופוגענית הבאה לידי ביטוי באופנים שונים.

אנו מעמידים לרשות ההורים והמחנכים שפה חדשה, "שפה מגדלת", שהינה תקשורת ערכית, בהירה, מכבדת ועוצמתית הנשענת על ביטויים מילוליים ואקטים תקשורתיים. מניסיוננו נלמד כי שפה זו מקדמת באופן דרמתי את התפתחות הילד ומונעת התנהגות פוגענית ומדאיגה.

רכזים

מרכזת

רונית בן דב חנוך, פסיכולוגית קלינית מומחית. בעלת ניסיון בטיפול, בהדרכת הורים ובהכשרת צוותים חינוכיים ובהובלתם.

יועץ אקדמי

ד"ר איתן לבוב, פסיכיאטר ילדים ונוער, פסיכואנליטיקאי, הוגה ויוצר שיטת "אייכה - הורות מגדלת".

 

מטרות הלימודים

  • הכרת שפה חדשה, "שפה מגדלת", שמהותה הינה תקשורת ערכית, בהירה, מכבדת ועוצמתית, ויש בה כדי לקדם את התפתחות הילד
  • הקניית כלים אפקטיביים להשפעה על התפתחות מיטבית של ילדים ובני נוער, שיש בהם כדי לתת מענה לקשיים התפתחותיים: רגשיים, חברתיים ולימודיים גם במצבים של התבצרות והיעדר שיתוף פעולה

תכנית הלימודים

  • קורסים תאורטיים בתחום הפסיכולוגיה
  • גישות מרכזיות בהדרכת הורים בישראל
  • מושגים מרכזיים בהנחיית צוותי הוראה
  • "השפה המגדלת" – הבסיס הרעיוני, כלי אבחון, שימושים מעשיים
  • סדנת התנסות שנה א' – התנסות חווייתית בשימוש ב"שפה המגדלת" במישור האישי
  • סדנת התנסות שנה ב' – ליווי והדרכה של הלומדים בעבודה המעשית עם מורים או הורים

תעודה

לעומדים בדרישות התכנית תוענק תעודה מטעם "מרכז אייכה להורות מגדלת" ובחסות "המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין"

גמול השתלמות

על-פי התקנות של משרד החינוך.

פרטים וייעוץ- דקלה אורן 050-7503077

dikla_or@dyellin.ac.il

הרשמה- דורית בן יוסף 052-8352171 

dorit.ayeka@gmail.com

 

*התכנית אינה מכשירה את הלומדים להדרכה פרטנית אלא להדרכה קבוצתית מניעתית בגיל הרך.

*על בוגרי התכנית שיעסקו באופן מקצועי בהדרכת הורים חינוכית לעמוד בתנאי הבטחת איכות של "מרכז אייכה לשפה המגדלת".