Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

סדנת ניקוד לעורכי לשון

המרכז ללימודי תעודה והשתלמויות
סדנת ניקוד לעורכי לשון

הינך נמצא כאן

תעודת זהות

שעות קבלה: 
א' - ה' 9:00–12:00, 13:00–16:00
דואר אלקטרוני
לייעוץ ורישום ללימודים: 

053-3608224 ניתן לשלוח הודעות וואטסאפ

02-6587541

02-6587528

רוב עורכי הלשון נמנעים מעריכת שירה מקורית ומתורגמת, ספרות ילדים וחטיבות שלמות מספרות הקודש משום שאינם חשים "בבית" בטקסטים מנוקדים. רכישת שליטה טובה בניקוד מורכבת מכמה שלבים, אך אינה משימה קשה כל כך אם הלימוד מסודר ושיטתי. מטרת הקורס – להקנות למשתתפים שליטה בניקוד ובעריכת טקסט מנוקד. ידיעת הניקוד תשפר גם את שליטת המשתתפים ביסודות הדקדוק העברי הקלסי, בעיקר בתחום תורת ההגה ותורת הצורות.

רכזת

ד"ר קרן דובנוב dubnov@dyellin.ac.il

מטרות הלימודים

  • הלומדים יֵדעו לנקד טקסטים בעברית בת ימינו;
  • הלומדים יבחינו בטעויות ניקוד בעורכם שירה, ספרות ילדים וכדומה;
  • הלומדים ישפרו את שליטתם בדקדוק העברי.

תוכני הלימודים

  • הקניה הדרגתית של מיומנות הניקוד.
  • הגהת טקסטים מנוקדים, כגון ספרות ילדים, שירה וספרות קודש.

תעודה

למסיימים יוענק אישור לימודים.

גמול השתלמות

על-פי התקנות של משרד החינוך.