Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

טיפול בתנועה בעבודה עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים

המרכז ללימודי תעודה והשתלמויות
טיפול בתנועה בעבודה עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים

הינך נמצא כאן

תעודת זהות

לייעוץ ורישום ללימודים: 
02-6587528 02-6587541
שעות קבלה: 
א' - ה' 9:00–12:00, 13:00–16:00
דואר אלקטרוני

קורס זה מתרכז באבני היסוד הנוירו-מוטוריות של ההתפתחות ובהיבטים הפסיכו-פיזיים שלהן. הקורס כולל לימודים עיוניים, התנסות תנועתית, קריאת מאמרים ודיון במקרים מהעבודה בשטח עם ילדים עם צרכים מיוחדים.

מנחה

מיכל שחק, בעלת תואר שני בתרפיה בתנועה, מוסמכת בכירה כמטפלת סומטית-תנועתית בעבודה עם הגיל הרך בתנועה התפתחותית, ומנחה סדנאות בתחום. michalshahak@dyellin.ac.il

 

מטרות הלימודים

 • העשרה של הידע בתחום התנועתי-רגשי על היבטיו הפסיכו-פיזיים
 • העמקת ההיכרות עם גישות ושיטות התערבות בתחום התנועתי-התפתחותי
 • פיתוח היכולת לקרוא ולהבין את שפתם הגופנית של ילדים ולהתאים התערבות ההולמת את השלב ההתפתחותי שבו הם נמצאים
 • שכלול דרכי העבודה עם ילדים בעלי קשיים מוטוריים-התפתחותיים
 • לימוד נושאים רלוונטיים מתחום התנועה, התפיסה ואופני הגירוי של התשתית הנוירו-תנועתית

 

תכנית הלימודים

 • ארגוני התנועה בשנת החיים הראשונה
 • ארגוני התנועה הפרימיטיביים: קשר מרכז-גפיים, קשר פה-טבור-זנב, חזיתות הגוף השונות על היבטיהם הפסיכו-פיזיים
 • ארגוני התנועה המתקדמים
 • התשתית התנועתית שבבסיס הזחילות השונות בפעוטות וילדים בעלי צרכים מיוחדים – זיהוי וטיפול
 • התשתית הנוירו-רפלקסיבית התומכת בביסוס איכותי של ההתפתחות התנועתית
 • פיתוח דרכי התערבות שונות ויישומן בטיפול באוכלוסיות וגילאים שונים כחלק מתכנית צוותית

אישור סיום

לעומדים בדרישות הקורס יוענק אישור סיום מטעם המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין.

 

גמול השתלמות

על-פי התקנות של משרד החינוך.