Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

ניתוח התנהגות- קורס מקוון השלמת ידע למנתחי התנהגות

המרכז ללימודי תעודה והשתלמויות
ניתוח התנהגות- קורס מקוון השלמת ידע למנתחי התנהגות

הינך נמצא כאן

תעודת זהות

שעות קבלה: 
א' - ה' 9:00–12:00, 13:00–16:00
דואר אלקטרוני
לייעוץ ורישום ללימודים: 

053-3608224 ניתן לשלוח הודעות וואטסאפ

02-6587541

02-6587528

תכנית לימודי ניתוח התנהגות יישומי בדוד ילין מציעה קורס גישור ייחודי של הרחבת ידע המיועד למנתחי התנהגות בוגרים, שמבקשים לצבור ידע נוסף, ולכאלו שהוכשרו על פי מהדורת משימות 3 של הבורד הבינלאומי להסמכת מנתחי התנהגות, ומעוניינים להשלים ידע עדכני על פי מהדורת משימות 4*.

מדוע כדאי לך ללמוד את קורס הרחבת הידע בניתוח התנהגות?

  • הרחבת ידע למתקדמים מעבר למה שנלמד בקורסים הבסיסיים בתוכניות הלימודים בישראל
  • דרישות הבורד הבינלאומי הולכות ומתהדקות ונעשה מורכב ויקר יותר לשמר הסמכת בורד דרגת תואר ראשון (BCaBA). לכן, מספר עולה של מנתחי התנהגות מבקשים לשדרג את הסמכתם לאחר שכבר סיימו את לימודי התואר השני שלהם. בכך, יוכלו לשדרג את עבודתם, לא להידרש יותר להוצאות פיקוח סדיר עליהם ולהציע עצמם למשרות עבודה גבוהות יותר בתחום ניתוח התנהגות. לשם כך, עליהם להשלים את קורס הגישור.
  • עם התגברות הקולות למיצוב מקצועי של ניתוח התנהגות בישראל גדלה ההבנה כי הסמכה מקצועית חיונית ולכן יש נטייה גוברת להתכוונן לעשות בחינת הסמכה. נטייה זו הולכת וגדלה בעקבות זמינות בחינה בשפה העברית בישראל החל מינואר 2015.

מבנה הקורס

הקורס להרחבת ידע "אתיקה למתקדמים" ניתן באופן מקוון ובצורה אינטראקטיבית- 45 שעות (ניתן בעברית).

הקורס מורכב ממודולות, חלקן כתובות וחלקן דבורות, המלוות בסרטוני מדיה שונים, אודיו, הרצאות קוליות, תרגילים פעילים לקריאה בנושאים רלוונטיים. חלק מן המודולות כוללות מבדק הערכה בסופן.

תהליך הלמידה

הלמידה נעשית באופן מקוון ועצמאי, ובקצב אישי. הקורס פתוח ללומד במהלך שנה קלנדרית 

(12 חודשים) אחת ממועד הרשמתו.

אישור סיום לימודים

לאחר השלמת כל החובות ועמידה בהצלחה בכל מבדקי היחידות יונפק ללומד אישור סיום לימודים בנושאים ובהיקפים שפורטו לעיל.

* אישור הלימודים בקורסי השלמת הידע למנתחי התנהגות ניתן מטעם מכללת דוד ילין בלבד. למעוניינים, התוכנית תספק בסוף הלימודים אישור באנגלית.

על הסטודנט לבדוק ישירות מול הארגון הבינלאומי למנתחי התנהגות (ABAI) את ההכרה שלהם בלימודי ההרחבה שביצע במסגרת קורס הרחבת הידע במכללה. כל תקשורת בין הסטודנט לבורד הבינלאומי והארגון הבינלאומי הינה תקשורת עצמאית ואינה באחריות מכללת דוד ילין. מסמכי כל לומד נבדקים במשרדי הבורד בהתאם לתכני הידע שצבר הלומד במהלך לימודיו הכוללים (הבסיסיים, וההרחבות שעשה) ואין המכללה אחראית/מתחייבת על החלטות הבורדו ה-ABAI בעניינו.

 

 לפרטים נוספים ניתן לפנות במייל  abady@dyellin.ac.il