Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

הנחיית קבוצות – סדנה למתקדמים

המרכז ללימודי תעודה והשתלמויות
הנחיית קבוצות – סדנה למתקדמים

הינך נמצא כאן

תעודת זהות

לייעוץ ורישום ללימודים: 
02-6587528 ; 02-6587541
שעות קבלה: 
א' - ה' 9:00–12:00, 13:00–16:00
דואר אלקטרוני

הסדנה הינה סביבת תמיכה ולמידה למנחים, בעזרתה יוכלו מנחים לחזק יכולות חשובות לנחייה כמו ניתוח מקצועי של תהליכים בקבוצה והאפשרות לצמוח מתוכם. כמו כן הסדנה תעשיר את ארגז הכלים המקצועי של המשתתפים, ותזמן מפגש עמיתים למקצוע.

מחקרים מראים כי הדרכה למנחה קבוצות בכלל, ולמנחים בראשית דרכם בפרט, חשובה ביותר להצלחת המנחה בעבודתו וכן לתפיסת ההנחיה כחוויה חיובית המאפשרת התפתחות. במובנים רבים הדרכה של מנחי קבוצות מורכבת וקשה יותר מהדרכה של מטפל פרטני, זאת משום שהנחיית קבוצה מניבה שפע רב של סיטואציות ותהליכים המתרחשים בו זמנית בין משתתפי הקבוצה ובין המשתתפים והמנחה, ויש צורך לברור במה להתמקד בהדרכה של מנחה הקבוצה (יאלום ולשץ, 2006).

רכזים

מרכזת

ד"ר איילה שעשוע, יועצת חינוכית ומנחה בעלת ארבע עשרה שנות ניסיון בהנחיה של צוותים מגוונים העוברים תהליכי שינוי וחדשנות  shashoa@dyellin.ac.il

מנחה שותפה

גב' שלומית ירון, מטפלת במחול ותנועה באופן פרטני-דיאדי וקבוצתי (מדריכה רשומה), בעלת חמש עשרה שנות ניסיון בהעברת סדנאות והנחיית סטודנטים בתכניות ללימודי תרפיה במחול ותנועה.

 

מטרות הסדנה

  • חיזוק היכולות של המנחה לראות ולהבין תהליכים אישיים וקבוצתיים המתרחשים בקבוצת ההנחיה שלו.
  • חיזוק היכולות של המנחה לעזור למשתתפים להתפתח באופן אישי וכקבוצה.
  • פיתוח יכולת רפלקטיבית אישית, מצמיחה ומלמדת.
  • העשרה של מגוון התרגילים ופעילויות העומדות לרשות המנחה.
  • יצירת קבוצת עמיתים מקצועית שתשמש כ"קהילת מעשה" לעוסקים בתחום.

דרכי הלימוד

הלמידה בסדנה תהיה מבוססת על ניתוח מקרים אשר יובאו לדיון על ידי המשתתפים משדה עבודתם וכן מהספרות בתחום של הדרכת מנחים ומטפלים. ניתוח המקרים יורחב להבנת המקרה על הרקע הייחודי של הקבוצה הנידונה, וכן להבנה תיאורטית של סיטואציות דומות וללמידה מתוך ה"כאן ועכשיו" המתרחשת בקבוצת העמיתים.

גמול השתלמות

על-פי התקנות של משרד החינוך.