Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

הכינוס השנתי לספרות ילדים ונוער תשפ"ג 2022

הינך נמצא כאן

כינוס ספרות ילדים תשפ"ג, דברי פתיחה: ד"ר רננה גרין-שוקרון

כינוס ספרות ילדים תשפ"ג, דברי פתיחה: ד"ר רננה גרין-שוקרון

ד"ר ראובן גפני – ספרות-בריחה למבוגרים או חינוך לנוער? התרגומים הראשונים לעברית של סיפורי שרלוק הולמס

ד"ר ראובן גפני – ספרות-בריחה למבוגרים או חינוך לנוער? התרגומים הראשונים לעברית של סיפורי שרלוק הולמס

ד"ר תמי שלמון-מאק – טוב ורע ופדגוגיה שחורה - ילדים טובים וילדים רעים בספרות ה"אגרונים" במזרח אירופה

ד"ר תמי שלמון-מאק – טוב ורע ופדגוגיה שחורה - ילדים טובים וילדים רעים בספרות ה"אגרונים" במזרח אירופה

מרית בן-ישראל – תום זיידמן פרויד, לילה בהיר כמו יום

מרית בן-ישראל – תום זיידמן פרויד, לילה בהיר כמו יום

טקס הענקת הפרס על שם אביחי ברגסון ז"ל לעבודת מחקר בספרות הילדים והנוער

טקס הענקת הפרס על שם אביחי ברגסון ז"ל לעבודת מחקר בספרות הילדים והנוער

עמית טריינין – אייר לי ילד - על איור ספרי ילדים

עמית טריינין – אייר לי ילד - על איור ספרי ילדים

על השואה לילדים – שיח בהשתתפות מיכל השכל-איטח, נסיה בדרסון, מיכל קלינגר-כהן

על השואה לילדים – שיח בהשתתפות מיכל השכל-איטח, נסיה בדרסון, מאיה קלינגר-כהן