Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

תמלול הרצאתה של ד"ר תמי שלמון-מאק: טוב ורע ופדגוגיה שחורה – ילדים טובים וילדים רעים בספרות ה"אגרונים" במזרח אירופה

המרכז לספרות ילדים

הינך נמצא כאן