Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

חדשות ועדכונים

הינך נמצא כאן

יום הפנינג בספרות ילדים ע"ש רחל הרמתי
08.12.22 | 14:45

יום הפנינג בספרות ילדים ע"ש רחל הרמתי 

בנושא: משלבים ומשתלבים

יתקיים ביום שלישי, כ"ד בטבת תשפ"ג   17.1.23

בתכנית:

9:00-8:30 מפגש פתיחה בקבוצות הדידקטיקה

9:15-9:00 פיזור לסדנאות

9:15- 10:40 סדנאות 

11:00-10:40 הפסקה 

12:15-11:00 התכנסות באולם התרבות: דברים לזכרה של רחל הרמתי ז"ל

 מפגש עם הסופרת מאירה ברנע-גולדברג

13:00-12:30 שיתוף וסיכום בקבוצות הדידקטיקה (למסלול חינוך יסודי וחינוך מיוחד)

hep2.jpg

יום הפנינג בספרות ילדים
יום הפנינג בספרות ילדים