Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

באנר אודות המכללה
אלפון אנשי סגל

הינך נמצא כאן

ד"ר
שגיא בלה
Dr. NO NAME
בלה שגיא

מנהלת בשיתוף - התכנית לתואר שני M.A.A.T - התכנית לטיפול באמצעות ביבליותרפיה

מדריכה בכירה במרכז התרפיות

תואר שני בתרפיה M.A.A.T באמצעות אמנויות
תואר שני .M.A.A.T – התכנית לביבליותרפיה
סגל אקדמי
אימייל 

מרצה לספרות וביבליותרפיסטית. מתמחה בקשר בין פסיכולוגיה, מגדר וספרות, ובשפת הטראומה הנפשית.

מלמדת בחוג לספרות, בחוג להשכלת מבוגרים ובמסלול העל-יסודי, וכן בתוכנית ההכשרה לתואר שני בביבליותרפיה.

מאמינה במילה הכתובה וביכולתה להוות מיכל נפשי עבור האדם, ב"אחדים שאוהבים שירה" (שימבורסקה), ובגילוי המשותף עימם של הקסם הסמוי בין השורות.