Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

באנר אודות המכללה
אלפון אנשי סגל

הינך נמצא כאן

פרופ'
קוטיק בלה
NO NAME
פרופ' בלה קוטיק

ראשת התכנית לתואר שני בשילוב תלמידים עם ליקויי למידה וקשיי התנהגות

מוסדות המכללה
המועצה האקדמית
תואר שני .M.Ed בשילוב תלמידים עם ליקויי למידה ועם קשיי התנהגות
סגל אקדמי
אימייל