באנר אודות המכללה

אלפון אנשי סגל

בעלת תואר דוקטור בייעוץ חינוכי מהאוניברסיטה העברית. דפנה מרצה במכללה במסלול לחינוך יסודי ומדריכה פדגוגית. לדפנה ניסיון רב בייעוץ חינוכי למתבגרים ולהוריהם במסגרות שונות. 
כמו כן, דפנה עסקה בהדרכת צוותי ניהול בבתי ספר בנושא אקלים חינוכי מיטבי; ניהול קו מצוקה טלפוני "נוער עונה לנוער", ובהדרכה חינוכית טיפולית לנוער בסיכון.