Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

באנר אודות המכללה
אלפון אנשי סגל

הינך נמצא כאן

ד"ר
גרונר הדס
Dr. Hadas Gruner
גרונר הדס
אקדמיה
סגל אקדמי
קומה: 
4
חדר: 
408
בניין: 
א'

הדס גרונר עוסקת בהערכת אפקטיביות של תכניות חינוכיות ופרוייקטים חברתיים. חברת רשות המחקר וממונה על תחום ההערכה במכללה. בעלת תואר דוקטור מאוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לחינוך בלתי פורמאלי. עבודת הדוקטורט שלה עוסקת בבניית כלי הערכה המבוסס על ממדי הקוד הבלתי פורמאלי ומדידת עוצמתם במסגרות בלתי פורמאליות שונות. תחומי המחקר שלה: חינוך בלתי פורמאלי; הערכה בחינוך.