באנר אודות המכללה

אלפון אנשי סגל

גב'
מושכל עצמון סיגל
NO NAME
סיגל מושכל-עצמון
מרכזת היחידה להתמחות בהוראה
מחלקה: 
אקדמיה
יחידת נטעים
סגל אקדמי
טלפון במשרד: 
02-6558159
קומה: 
2
חדר: 
247
בניין: 
א'

עוסקת בהכשרת מורים במכללת דוד ילין כבר כמעט שלושה עשורים. בעברה מורה של ילדים צעירים. במהלך השנים גם לוותה מורים במסגרות חינוכיות שונות. מרצה ומדריכה בתחומים הקושרים בין החשיבה אודות החינוך למעשה החינוכי. מתמחה בשלב הכניסה להוראה, מנחה סדנאות התמחות (סטאז') של מורים בשנת עבודתם הראשונה, ומאז שנה"ל תשע"ח רכזת יחידת ההתמחות במכללה, במסגרתה אחראית על כל סדנאות הסטאז'.