Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

חדשות ועדכונים

הינך נמצא כאן

אוסף של דילמות - יום עיון
01.6.23 | 10:00 - 15:00

 

תכנית:

10:00    ברכות
              ארי שליט, סגן נשיא המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין
              דברי פתיחה
              דר' דניה אנזנברג, ראש התוכנית ללימוד ספרנות-מידענות  
 
10:15    משרתם של שני האדונים – מי הלקוח שלנו?       
              דברים שרואים משם לא רואים מכאן: דילמות בעבודת הספרן
              גב' נעמי אלשייך, מנהלת רשות הספריות, מטה רשות הספריות האוניברסיטה העברית
 
              ניהול נאמנויות מרובות וערכים צולבים: הספרייה בין סמכות הורית לילד הסקרן
              גב' רונית דרזנר, מנהלת כותר תרמ"ב, ראשון לציון

11:15    איזון – זה כל הסיפור: הספרייה וזכויות היוצרים
             ד"ר רבקה שויקי, מנהלת תחום זכויות יוצרים בספרייה הלאומית
 
12:00   הפסקה
 
12:30   פאנל: ותמיד הפרידה היא קשה? דילמת הדילול בהקשר ציבורי ואקדמי
             מנחה: נחום זיטר, מנהל תחום ייעוץ והדרכה, הספרייה הלאומית
 
             גב' אורית קרת, מנהלת ספריית הילדים והנוער המרכזית של רמת גן
             גב' מיכל חי אטיאס, דיקנית משנה בפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע,
             לשעבר מנהלת ספריית הרמן למדעי הטבע , האוניברסיטה העברית
 
13:15   ביעור ספרים מספריות מוסדיות: האומנם גזירת הכתוב?
             ד"ר נתן שיפריס
 
14:00   הפסקה
 
14:15   אוספים מקבילים: דילמות, אתגרים והזדמנויות בניהול אוסף דיגיטלי בצד האוסף הפיזי
             מיכל גאולה, מנהלת מח' הספריות כפר סבא ויו"ר איגוד מנהלי הספריות הציבוריות בישראל
 
14:45   הצגת עבודה מצטיינת: עבודה מהבית – כן או לא?
            מציגה: גב' רונית מושל
            מנחה: ד"ר דניה אנזנברג, ראש התוכנית להכשרת ספרנים, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש
            דוד ילין
 
15:00   סיום. תודה ונסיעה טובה