Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

כנס ספרות ילדים 2016

מבחר הרצאות מוקלטות מכנס ספרות ילדים 2016

ברכות של פרופ' זמירה מברך, נשיאת המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין ודברי פתיחה של רננה גרין-שוקרון, מנהלת המרכז לספרות ילדים ונוער

הרצאתה של ד"ר ערגה הלר: החוזים הסודיים של תעשיית ספרי הפנטזיה לילדים ולנוער

טקס הענקת הפרס על שם אביחי ברגסון ז"ל לעבודת מחקר בספרות הילדים והנוער

הרצאתה של נירה הראל: פילון, דףדף ומה שביניהם

הרצאתה של ויוי אסטרינסקי, אדריכלית: ספרייה, לא מה שחשבתם: ספריות ילדים מיוחדות בעולם

הרצאתה של רונית חכם: לחבר את הקצוות