Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

מגדר ושוויון

המרכז ללימודי תעודה והשתלמויות
מגדר ושוויון

הינך נמצא כאן

תעודת זהות

לייעוץ ורישום ללימודים: 
02-6587528 ; 02-6587541
שעות קבלה: 
א' - ה' 9:00–12:00, 13:00–16:00
דואר אלקטרוני

מתעניינים בתוכנית?

מלאו פרטים ונחזור אליכם

סוגיית המגדר מהווה עקרון מארגן מרכזי בסדר החברתי. היא נוגעת ומשפיעה על חיינו באופן ישיר דרך ההיבטים החברתיים, האישיים, הפוליטיים, המעמדיים והתרבותיים של האדם. תחום הידע של לימודי מגדר הוא תחום חי ומתחדש, הן מבחינה אקדמית והן מבחינה מעשית ואישית. בקורסים השונים לומדים המשתלמים להתבונן בצורה ביקורתית על מה שנראה כמובן מאליו, לנתח סוגיות חברתיות חשובות מפרספקטיבה פמיניסטית ומתחברים ברמה האישית לתהליך למידה והעצמה.

ראשת המרכז ויועצת אקדמית

פרופ' לילי זמיר, עוסקת בהוראה ובמחקר במכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין; חקרה את גורלן של נשים שחיו במשטרים טוטליטריים, פרסמה ספרים בנושא שואת יהדות יוגוסלביה, שואת יהדות גרמניה, שואת יהדות הונגריה ועוד עשרות מחקרים בתחומי המגדר. lilyzami@dyellin.ac.il

מטרות הלימודים

  • לעמוד על הביטויים התרבותיים של ההבדלים בין המינים ועל מקומה של האישה בחברה ולהבין את הגורמים הביולוגיים, הפסיכולוגיים והחברתיים שעיצבו את ההבדלים בין המינים והאופן שבו אנו תופסים אותם.
  • לבחון כיצד משתקפים ההבדלים בין המינים בספרות, בשירה, בקולנוע, באמנות הפלסטית ובתקשורת, ולהתבונן באופן ביקורתי על תחומי חיינו.
  • לקבל כלים לשינוי והשפעה ברמה האישית והמקצועית.

מגוון קורסים לדוגמה המוצעים בחוג זה

  • מושגי יסוד בפמיניזם ורקע תיאורטי של תחום הידע
  • פסיכולוגיה ומגדר
  • היבטים תרבותיים בראיה מגדרית – אמנות, ספרות, קולנוע ועוד
  • מגדר בשטח – העצמה ואקטיביזם
  • אלימות מינית כלפי נשים והטרדה מינית בעבודה
  • מגדר בחינוך
  • הטרדות מיניות ומניעתן

תעודה

למסיימים עשרה קורסים בחוג זה תוענק תעודה מטעם המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין.