Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

כנס ספרות ילדים 2018

הינך נמצא כאן

מבחר הרצאות מוקלטות מכנס ספרות ילדים 2018

דברי פתיחה וברכות מאת ד"ר רננה גרין-שוקרון ופרופ' חוה גיא
ד"ר רננה גרין-שוקרון - הצגת נושא הכנס
ד"ר תמר ורטה-זהבי ורונית חכם: א' ב' של שינוי חברתי – כיצד הפך מילון חברתי לרומן האגדי "המרד של מון"
יעל מולצ'דסקי – למה מתגייסת ספרות הנוער במאה ה-21?
ד"ר עמלה עינת – ילדי תימן החדשים – החלום ושברו
רן כהן-אהרונוב – אקטיביזם של ילדים – הסיפור של ילדי בית העץ
ד"ר גילה דנינו-יונה – "לפתע נכנס בי הילד הרע" – הבניה מגדרית של אלימות בספרות הילדים