Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

הסיפור המצויר

20.12.2012 - 7.2.2013

תערוכה המבוססת על שני ספרי קומיקס: "סימני דרך" ו"ילדות", שנוצרו בעקבות שיתוף פעולה בין המוזיאון לקריקטורה בחולון וקרן קרב שבהם מתייחסים קריקטוריסטים מובילים לנושא משותף: זיכרונות ילדות והרחוב. התערוכה ניסתה לעקוב אחרי מחשבותיהם ופרשנויותיהם של האמנים כאשר התייחסו לנושאים אלו.