Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

ארכיון הגלריה לאמנות חברתית

הגלריה לאמנות חברתית
ארכיון הגלריה לאמנות חברתית
החל מהקמתה ב-2008 ועד היום

הינך נמצא כאן

half_half
מדרגות לבית הצייר
2020 - סטודיו משלך
  • האם אפשר להיות אמנית דתית המקיימת חיי משפחה וגם רעיה ואמא ראויות?
  • האם מכירה החברה הדתית בעיסוק באמנות ככלי וכשפה משמעותיים לחיים?
  • האם נחשבות נשים דתיות כאמניות עכשוויות בעלות ערך?
  • מה הייחודי בקולן של נשים אמניות וכיצד ניתן להעצימו ?

אלו חלק מהשאלות שהעסיקו את "סטודיו משלך" בעשור האחרון.

"סטודיו משלך" החלה דרכה ב - 2010  כפלטפורמה לקידום אמניות דתיות צעירות בירושלים וכפלטפורמה לאמנות רב תרבותית של נשים בנות מגזרים שונים של החברה בישראל.

greta
2019

מה הסיפור של גרטה?

״היא עוברת ממדינה למדינה ברכבות ובאוטובוסים, ילדי העולם כולו מכירים אותה, היא לא כוכבת אינסטגרם, לא זכתה בשום ריאליטי. זוהי גרטה והיא באה כדי להפחיד אתכם.״ (״רואים עולם״ 11.5.19).