Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

ארכיון הגלריה לאמנות חברתית

הגלריה לאמנות חברתית
ארכיון הגלריה לאמנות חברתית
החל מהקמתה ב-2008 ועד היום

הינך נמצא כאן

half_half
אמנות ככלי לשינוי חברתי וסביבתי

תערוכה זו מציגה את עבודות הגמר של אחדים מתלמידי הקורס: "אומנות ככלי לשינוי חברתי וסביבתי". הסטודנטים התבקשו לאתר אי-צדק במרחב הקרוב להם ולהציע כלים אומנותיים לפתרון הבעיה. "הבעיה" עשויה להיות תופעה או מצב שאינם זוכים לתשומת-לב הרשויות, כמו זיהום סביבתי או השתלטות רכבים פרטיים על המרחב העירוני והצרת זכויותיהם של הולכי הרגל. "הזדמנות" יכולה להיות זיהוי אפשרויות לשימוש אחר ובלתי צפוי באלמנטים מרחביים כמו מבנים שאינם בשימוש ואתרים עזובים שניתן להסב אותם לייעוד חדש.

המושג "התערבות אומנותית" (art intervention) הוא ביטוי חובק עולם ליוזמות מקומיות של אומנים, קולקטיבים ומרכזי תרבות ואומנות שמבקשים להשפיע על עיצוב המרחב או לחולל שינוי באורחות החיים בו. תופעה אורבנית זו של אקטיביזם אומנותי מלמדת על היווצרותה של מערכת יחסים חדשה בין התושבים לרשות, שעיקרה לקיחת אחריות אזרחית ויציאה לפעולה. שילובם של כוחות חוץ-ממסדיים הוא ניצחונה של העיר היצירתית – עיר של תושביה ושל כל הפועלים בה. 

מדרגות לבית הצייר
2020 - סטודיו משלך
  • האם אפשר להיות אמנית דתית המקיימת חיי משפחה וגם רעיה ואמא ראויות?
  • האם מכירה החברה הדתית בעיסוק באמנות ככלי וכשפה משמעותיים לחיים?
  • האם נחשבות נשים דתיות כאמניות עכשוויות בעלות ערך?
  • מה הייחודי בקולן של נשים אמניות וכיצד ניתן להעצימו ?

אלו חלק מהשאלות שהעסיקו את "סטודיו משלך" בעשור האחרון.

"סטודיו משלך" החלה דרכה ב - 2010  כפלטפורמה לקידום אמניות דתיות צעירות בירושלים וכפלטפורמה לאמנות רב תרבותית של נשים בנות מגזרים שונים של החברה בישראל.