Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

הגלריה לאמנות חברתית

הגלריה לאמנות חברתית
הגלריה לאמנות חברתית
אם מסתכלים אחרת זה נראה אחרת

הינך נמצא כאן

הגלריה לאמנות חברתית - אם מסתכלים אחרת זה נראה אחרת

 

אמנות חברתית-סביבתית משקפת את המציאות, מתערבת בה ושואפת לשנות אותה. 

האמן יוצר עבודות המשקפות עמדה, מעורבות ויוזמה לשינוי ובכך עשוי לשמש מרפא חברתי 

וסביבתי. הגלריה לאמנות חברתית-סביבתית משמשת מרחב מעורר השראה למחשבה ולדיון באתגרי הקיימות, החינוך, והחברה בתקופתנו.

 
תפיסת המסדרון כמרחב ציבורי:

הגלריה הוקמה במסדרון מרכזי המשמש מרחב ציבורי נגיש וזמין לכל עובר אורח ובו היא פועלת (בניין ד' קומת הכניסה). התצוגה מוטמעת בחלל המאפשר חשיפה יומיומית, בלתי מתוכננת 

ואקראית, ובצדה סיורים ופעילויות יזומות. כך מוטמעים תכני התערוכה בצופה באופן שונה מזה המתקיים במפגשים חד פעמיים עם אמנות המוצגת בחלל מבודד וייעודי.

לכל תערוכה מתלווים ארועים ופעילויות הפתוחים לחברי קהילת המכללה ולציבור הרחב.  

מטרתם להגביר את ההיכרות ואת השיח על אודות הנושאים והדמויות המוצגים בתערוכה.

 
ימים ושעות פתיחה:       א-ה  20:00-08:00
ליצירת קשר:                 דפנה ילון  yadaphna@dyellin.ac.il
half_half
תערוכה חדשה: אמנות ככלי לשינוי חברתי וסביבתי

תערוכה זו מציגה את עבודות הגמר של אחדים מתלמידי הקורס: "אומנות ככלי לשינוי חברתי וסביבתי". הסטודנטים התבקשו לאתר אי-צדק במרחב הקרוב להם ולהציע כלים אומנותיים לפתרון הבעיה. "הבעיה" עשויה להיות תופעה או מצב שאינם זוכים לתשומת-לב הרשויות, כמו זיהום סביבתי או השתלטות רכבים פרטיים על המרחב העירוני והצרת זכויותיהם של הולכי הרגל. "הזדמנות" יכולה להיות זיהוי אפשרויות לשימוש אחר ובלתי צפוי באלמנטים מרחביים כמו מבנים שאינם בשימוש ואתרים עזובים שניתן להסב אותם לייעוד חדש.

המושג "התערבות אומנותית" (art intervention) הוא ביטוי חובק עולם ליוזמות מקומיות של אומנים, קולקטיבים ומרכזי תרבות ואומנות שמבקשים להשפיע על עיצוב המרחב או לחולל שינוי באורחות החיים בו. תופעה אורבנית זו של אקטיביזם אומנותי מלמדת על היווצרותה של מערכת יחסים חדשה בין התושבים לרשות, שעיקרה לקיחת אחריות אזרחית ויציאה לפעולה. שילובם של כוחות חוץ-ממסדיים הוא ניצחונה של העיר היצירתית – עיר של תושביה ושל כל הפועלים בה. 

ארכיון התערוכות
ארכיון תערוכות
החל מהקמתה ב-2008 ועד היום

למעבר לארכיון