Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

לגעת בחומר, ברוח, באדם

הגלריה לאמנות חברתית
לגעת בחומר, ברוח, באדם

הינך נמצא כאן

תאריכים: 1.1.2017-16.3.2017

תערוכה זו היא חלק ממסע למידה שמטרתו לממש את חזון שילוב מלאכות הכפיים במלאכת החינוך כחלק מתוכנית הלימודים:
"המפגש היצירתי עם החומר מאפשר לילד לצאת למסע חקר, לגעת בעולמות חדשים, לבנות ולעצב יסודות פנימיים של סדר, ארגון, קשב, משמעות, רצף, שייכות וכוחות רצון. מלאכות הכפיים מחברות וקושרות את כולנו אל חכמה רב דורית עתיקת יומין. בו בזמן, מאפשרות לנו להיות במקום של עשייה כאן ועכשיו, מתוך הלך נפש של התמסרות ואהבה. (תרצה בן עמי, מרצה במסלול ולדורף).

לגעת בחומר, ברוח, באדם

"מעבר לתהליכי הלמידה הנרחבים שמתרחשים בעת עשיית המלאכה ,מתרחשים גם תהליכים נפשיים נרחבים. המלאכה בכוחה להביא לתחושת פורקן, לצבירת חוויות חיוביות, לשיפור הדימוי העצמי ועוד. כל הדברים הללו תורמים לתחושת הרווחה של האדם "המלאכה הינה מכשיר רב חשיבות לגיבוש האופי ולחינוך הרצון, לפיתוח כושר השיפוט העצמי, החשיבה ההגיונית והביקורתית ולטיפוח הסבלנות, החריצות וההתמדה בביצוע משימות ותפקידים" (אריה לוי, תשנ"ב).