Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

גן אבינועם

המכון לחינוך לקיימות - יוצרים תרבות בת קיימא
גן אבינועם
גינה חינוכית - אקולוגית מאפשרת
half_half
גן אבינועם ראשי
גן אבינעם - גינה חינוכית מאפשרת

גן אבינעם ניטע בשנת 1938 על ידי איטה ודוד ילין לזכר בנם שנרצח בפרעות בירושלים. הוא תוכנן בזמנו כגן בוטני שייצג את נופי החורש הים תיכוני וכלל חלקות חקלאיות מדגימות שונות.

מקימיו חזו כי "הגן ישמש גם מקום לימוד וגם מקום מנוחה לתלמידים ולציבור בירושלים, העיר שאין בה כמעט שום גן ציבורי… יהיה לתועלת לתלמידי בית המדרש למורים בשנות לימודיהם… ואף גם מורי כל הארץ יוכלו להשתמש בו בעלותם לירושלים"... (מתוך מסמכי תכנון הגן, ארכיון המכללה).

כיום שומר הגן על רוח מייסדיו ומהווה מרחב אקולוגי ללמידה חוץ כיתתית של מגוון תחומי דעת ברוח הקיימות. הוא מכיל פסיפס עשיר של מרחבים ובהם חלקות חורש, צמחי תבלין וירקות מאכל, צמחים מושכי פרפרים וציפורים, בריכת מים, גן גיאולוגי, משתלה, פינת קומפוסט ואת בית המלאכה. הלמידה והעבודה בגן משלבת עיסוק ביחסי גומלין סביבה-חברה- כלכלה עם הקניית מיומנויות התנהלות ידידותית לסביבה ולאדם.

וידאו: גן אבינעם

גן אבינעם - גן חינוכי אקולוגי במכללת דוד ילין ירושלים

גן חינוכי אקולוגי במכללת דוד ילין ירושלים
half_half
גן אבינועם
half_half
גן אבינועם
half_half
גן אבינועם
half_half
גן אבינועם
half_half
גן אבינועם