Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

מי אנחנו?

המכון לחינוך לקיימות

המכון לחינוך לקיימות הוקם ב-2007. חברים בו אנשי סגל אקדמי, מנהלי וסטודנטים המפתחים יחדיו תפיסות ויישומים פשוטים וברי שכפול ליצירת תרבות בת קיימא במוסדות חינוך פורמלי ובלתי פורמלי ובקהילות שסביבם, בהתבסס על תפיסות  "מקיים למקיים"  ו"משילוב לשותפות". המכון מכשיר מורים ואנשי חינוך מהארץ והעולם.

שותפים ומייסדים

ד"ר מיכל יובל

בוטנאית ואקולוגית של צמחים, מרצה בכירה בחוג למדעי הטבע, מנהלת "גן אבינעם", ראשת תכנית רג"ב לסטודנטים מצטיינים.

מומחיות: קיימות סביבתית וחינוכית, הגינה החינוכית המאפשרת.

מר איל בלוך

מורה, יזם  חינוכי ופסל חברתי, מרצה ושותף בצוות נושא של המכון למחקר והכשרה בחינוך ולדורף, חבר ועד "הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות", יו"ר  "מוסללה".

מומחיות: קיימות ויזמות חברתית חינוכית, כלכלה שיתופית וכלכלה משתפת, פיתוח מנהיגות ויזמות מקיימת עם אוכלוסיות מוחלשות בארץ ובעולם.

ד"ר סילביה שטיגליץ

יזמית חברתית בתחום אנשים עם מוגבלויות, מרצה ורכזת תחום מוגבלויות במרכז אתג"ר (סיוע לסטודנטים), ראש תחום סדנאות במכון מופ"ת.

מומחיות: שיתוף אנשים עם מוגבלויות בחברה ובתעסוקה, קיימות ויזמות חברתית חינוכית.

מר דני פרדקין

מורה לחינוך מיוחד ומרצה בבית הספר ללימודי המשך והשתלמויות, רכז "גן אבינעם".

מומחיות: קשרי אדם – סביבה, בית מלאכה חינוכי מאפשר, מלאכות כפיים ונגרות, הגינה החינוכית המאפשרת.

גב' דפנה ילון

אוצרת הגלריה לאמנות חברתית, אמנית על פני האדמה ואמנית חברתית, מייסדת "אדמהיא" וחברת "המרפסת – מוסללה".

מומחיות: אמנות חברתית סביבתית, אמנות אדמה, בניה ועיצוב באדמה וחומרים טבעיים.

מר פיראס חמאד فراس حماد

מורה לחינוך מיוחד ומרצה בבית הספר ללימודי המשך והשתלמויות.

מומחיות: הגינה החינוכית כמרחב מאפשר במוסדות חינוך במזרח ירושלים, גינון ומלאכות כפיים מסורתיות.