Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

מאה שנים למכללה

הגלריה לאמנות חברתית
מאה שנים למכללה
מתבוננים אל העתיד

הינך נמצא כאן

מאי 2013

בתערוכה הוצגה שירה שנכתבה ע"י סטודנטים של המכללה.

במסגרת חגיגות המאה למכללה, החליט צוות ה"גלריה לאמנות חברתית" , במקום לסכם את העבר, לפנות אל העתיד.

אנו רואים בסטודנטים של המכללה, את דור העתיד של המדינה ושל מערכת החינוך.

אנו מאמינים שהעיסוק באומנות מרחיבה את הדעת והנפש והשילוב בין חינוך לאמנות יכול לתת פן נוסף וחשוב למפגש עם ילדים לאלו מבין המורים לעתיד, העוסקים באמנות.

לכן בחרנו להציג שירה, שנכתבה בידי סטודנטים של המכללה וכאלה, שזה עתה סיימו.

את שירת הסטודנטים ילוו ציורים של ילדים מהגן של גניה, גן של ילדי עולים, שהגיעו מתרבויות שונות, בגן ניתן דגש על בניית עתידם של הילדים מבלי למחוק את עברם ואת מקורותיהם.

ובכך לחזק אותם כיחידים, לחזק את מערכות היחסים בניהם ולחזק את הקהילה בה הם חיים.

אנו רואים את פני העתיד משתקפים בעבודות הסטודנטים והילדים.

מכללת דוד ילין