Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

לגעת בלב הטבע

אפריל - יוני 2015

עבודתו של אקסל אוולד, אמן סביבתי ופסל חברתי.

מבוא: מפיסול סביבתי לפיסול חברתי

"עבודתי כאמן, שמקור השראתו היה תמיד היופי השופע וחוקיותו של הטבע, הפגישה אותי עם השאלה כיצד יכול האמן להשפיע על הדרך בה אנו מסתכלים על הטבע. הכתבים המדעיים של המשורר והמחזאי הגרמני פון גתה, שהיה גם צופה נלהב של הטבע, סיפק לי כלי נגיש להערכה מעמיקה יותר את צורות ותהליכים טבעיים. גישתו הפנומנולוגית של פון גתה שונה במהותה ממדע קונבנציונלי ומשלימה אותו: מדובר כאן באמון בחושים שלנו, בלימוד "מה יש שם" ובשימוש בכל יכולותינו האנושיות, ובכלל זה את הדמיון, כדי להתקרב ל"לב הטבע".
המפגש עם האמנים הסביבתיים אנדי גולדוורת'י ודוד נאש בשנת 1989 היה בעל חשיבות מכרעת לקריירה המקצועית שלי. הנחת היסוד של אמנים סביבתיים אלה – לייצור "בשיתוף פעולה עם הטבע" - נראית לי תגובה אמנותית ראויה והכרחית למשבר הסביבתי בן ימינו. אני חוויתי את עבודתם של אמנים אלה כפעילות חינוכית וטרנספורמטיבית עמוקה, אשר יכולה לעזור לנו להתגבר על הניכור שלנו מהטבע ומתהליכים טבעיים.
בהדרגה, התקדמה העבודה האמנותית שלי מיצירות אמנות בהשראת הטבע לפסלים שנוצרו ישירות בטבע, בדיאלוג עם מקומות ספציפיים ובשימוש בחומרי המקום. לאחר זמן קצר הרגשתי את הצורך לחלוק את החוויה המרעננת הזו עם אנשים אחרים, ולכן הזמנתי אותם להצטרף אלי. זה הוביל אותי, בסופו של דבר, לשאלה כיצד אנשים יכולים ליצור יחד בטבע, וכיצד יכול ניסיון זה של "יצירתיות קולקטיבית" לרפא את מערכת היחסים שלנו עם הטבע ועם אחינו בני האדם."

אקסל אוולד

"בעבר היה.... לנו אמנות כרהיטים, (משהו לתלות על הקירות); והיה לנו אמנות כחיפוש העצמי. קיים עוד סוג של אמנות, המדבר על כוחו של החיבור וקובע קשרים, אמנות שקוראת אותנו אל תוך מערכת יחסים..."
סוזיגבליק

לגעת בלב הטבע

שאלות

כיצד יכולה יצירה אומנותית להפוך לפעילות בעלת רלוונטיות ומשמעות, לא רק לאדם יצירתי והצורך שלו/ שלה לביטוי עצמי, אלא גם לעתידו של כדור הארץ ?

כיצד יכולה האומנות לעזור לנו להתגבר על הניכור שלנו מהטבע?

האם האומנות יכולה לתרום לריפוי ולפדיון מקומות מוזנחים ?

האם קיימת אלטרנטיבה לדימוי של האמן הבודד, אשר,בבידוד המתוק של הסטודיו שלו, עובד על יצירות אמנות שנועדו להימצא בסופו של דבר על הקירות של איזה אספן אמנות עשיר או גלריה סנובית לאמנות?

מה הקשר בין אומנות ואקולוגיה? האם האמן מסוגל להציע פתרונות יצירתיים שנוגעים ישירות לבעיות אקולוגיות?

מהו עץ? כיצד צומחים צמחים? מהו צבע המים? האם האמנות יכולה לעזור לנו להבין את פעולתו הסודית של הטבע ולהתקרב לעצמנו ולאחרים?

אנחנו חיים בעידן של אינדיבידואליזם. האם זה אומר שיש להגביל יצירתיות לתחומו של הפרט המבודד? האם אפשר ליצור ביחד?

האם ניסיון ל"יצירתיות קולקטיבית" יכול להציע קצת עזרה עם ריפוי המחלות החברתיות שלנו? מה הם התהליכים המעורבים ביצירה, בדיקה ויישום חזון קהילתי?

לגעת במקום

Creative Encounters with Place Independence Park, Jerusalem

פארק הסמניה

The Samania Park Project - from sewage to living water - פרויקט פארק הסמניה - מביוב למים חיים

עיצוב אמנותי

Design of Community Events and New Communal Rituals

אירוע הלמפיונים

Floating Lantern Event 2014

טיהור מים אפורים

Wetland Construction at Gan Habeit, Harduf - בנית מערכת טיהור בגן הבית, הרדוף