Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

משילוב לשותפות

extrability
משילוב לשותפות
קיימות חברתית

הינך נמצא כאן

תפיסת השילוב במכללה התחילה מהשאלה כיצד להכשיר אנשי חינוך שיחוו את השילוב בעצמם כחלק מההכשרה בכדי שיוכלו לשלב ילדים בצורה נכונה ויצרית קורסים משולבים שבהם לומדים ביחד על שינוי חברתי סטודנטים לחינוך ופעילים חברתיים עם מוגבלות. 

במהלך השנים תפסית השילוב התעמקה והתרחבה לתפיסה של "משילוב לשותפות", משמע- על מנת לחולל שינוי עלינו להכשיר אנים עם מוגבלות כאנשי חינוך ולעול לשם פיתוח הכשרה ותעסוקה ויצירת תקנים רגילים להעסקתם כמניין במסגרות החינוך בארץ.

 בסרטון זה תוכלו לראות שילוב של סטודנטים עם מוגבלות בקורס מתחילת הפעילות במכללה בנוש "משילוב לשותפות".

הקו והכתם כסיסמוגרף של הנפש

שינוי פרדיגמה מללמוד על... ללמוד עם... ללמוד מ...

thirtythree_sixtysix
אקדמיה מונגשת

המושג ׳שילוב׳ מבוסס על התפיסה שישנה אוכלוסייה אחת המכילה אוכלוסייה אחרת שהיא מודרת. תפיסת **המכון לחינוך לקיימות מבוססת על האמונה שכולנו שותפים בחברה, תפקידינו לבנות אותה ביחד ולכל אחד תפקיד בעיצוב והובלה. לכן נדרש לעבור מגישה של שילוב לתפיסה של שותפות. שותפות אשר מתחילה בצוותים שבהם האדם עם המוגבלות הוא חלק מהותי ומוביל בכל צוות. גישת "משילוב לשותפות" מתמקדת בפיתוח מנהיגות ויזמות עם אוכלוסיות מוחלשות בארץ ובעולם. היא רואה בכל אדם שותף שווה ערך לבנייה, עיצוב והובלה של החברה, ומאתגרת את המושג "שילוב", המרמז לכך שאוכלוסייה אחת חזקה "מכילה" בתוכה אוכלוסיה אחרת, מודרת.

"השותפות עם אנשים החיים עם מוגבלות שינתה הרבה דעות שהיו לי. עכשיו אני מבינה שאני חייבת ללמוד ריקודי טנגו, שהאנשים החיים עם מוגבלות יקדימו אותי בכמה צעדים, אך ירקדו יחד אתי" (ע.נ. סטודנטית)

מעבר לקריאת המאמר "”ללמוד על”, ”ללמוד עִם”, ”ללמוד מ” -יצירת המודל החברתי-יזמי ליחסים בין החברה לבין אנשים עם מוגבלויות" המסביר בהרחבה את התפיסה.

מעבר לקריאת מאמר של סטודנט מ"קורס המשולב לשינוי חברתי בתחום המוגבלויות“ - 'שינוי חברתי' מתחיל בדוד ילין

תערוכה בגלריה לאמנות חברתית

thirtythree_sixtysix
משילוב לשותפות - תערוכה

תערוכה בגלריה לאמנות חברתית: "משילוב לשותפות", אוצרות: דפנה ילון ואביגיל הירש

"יש לנו חלום שיבוא יום בו אנשים עם מוגבלות ואלו שאינם עם מוגבלות יוערכו כשווים"

התערוכה ׳משילוב לשותפות׳ מציגה תשעה פרויקטים של אמנים–יוצרים מבריטניה, גרמניה, ווייטנאם, רוסיה, יוון, תורכיה, קנדה וישראל. אמנים עם מוגבלות ואמנים ללא מוגבלות חברו יחד ליצור עבודות משותפות במסגרת פרויקטים שנבעו מתוך שהות אמן, יוזמה אישית וכתגובה ל׳קול הקורא׳ לתערוכה שביקש לאתגר אמנים בסוגיה של שיתוף פעולה יצירתי שוויוני ונטול היררכיות.