Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

משילוב לשותפות

המכון לחינוך לקיימות - יוצרים תרבות בת קיימא
משילוב לשותפות
קיימות חברתית

משילוב לשותפות - שינוי פרדיגמה ביחס של החברה לאנשים עם מוגבלות

הקו והכתם כסיסמוגרף של הנפש

תפיסת השילוב במכללה מתחילה מהשאלה כיצד להכשיר אנשי חינוך שיחוו את השילוב בעצמם כחלק מההכשרה בכדי שיוכלו לשלב ילדים בצורה נכונה. יישום תפיסה זו מתחיל משילוב מרצים עם מוגבלות כחלק מסגל ההוראה במכללה, ממשיך בקורסים המשלבים למידת עמיתים של סטודנטים לחינוך ביחד עם סטודנטים עם מוגבלות.  בסרטון זה תוכלו לראות שילוב של סטודנטים עם מוגבלות בקורס.

שינוי פרדיגמה מללמוד על... ללמוד עם... ללמוד מ...

thirtythree_sixtysix
אקדמיה מונגשת

המושג ׳שילוב׳ מבוסס על התפיסה שישנה אוכלוסייה אחת המכילה אוכלוסייה אחרת שהיא מודרת. תפיסת **המכון לחינוך לקיימות מבוססת על האמונה שכולנו שותפים בחברה, תפקידינו לבנות אותה ביחד ולכל אחד תפקיד בעיצוב והובלה. לכן נדרש לעבור מגישה של שילוב לתפיסה של שותפות. שותפות אשר מתחילה בצוותים שבהם האדם עם המוגבלות הוא חלק מהותי ומוביל בכל צוות. גישת "משילוב לשותפות" מתמקדת בפיתוח מנהיגות ויזמות עם אוכלוסיות מוחלשות בארץ ובעולם. היא רואה בכל אדם שותף שווה ערך לבנייה, עיצוב והובלה של החברה, ומאתגרת את המושג "שילוב", המרמז לכך שאוכלוסייה אחת חזקה "מכילה" בתוכה אוכלוסיה אחרת, מודרת.

"השותפות עם אנשים החיים עם מוגבלות שינתה הרבה דעות שהיו לי. עכשיו אני מבינה שאני חייבת ללמוד ריקודי טנגו, שהאנשים החיים עם מוגבלות יקדימו אותי בכמה צעדים, אך ירקדו יחד אתי" (ע.נ. סטודנטית)

תערוכה בגלריה לאמנות חברתית

thirtythree_sixtysix
משילוב לשותפות - תערוכה

תערוכה בגלריה לאמנות חברתית: "משילוב לשותפות", אוצרות: דפנה ילון ואביגיל הירש

"יש לנו חלום שיבוא יום בו אנשים עם מוגבלות ואלו שאינם עם מוגבלות יוערכו כשווים"

התערוכה ׳משילוב לשותפות׳ מציגה תשעה פרויקטים של אמנים–יוצרים מבריטניה, גרמניה, ווייטנאם, רוסיה, יוון, תורכיה, קנדה וישראל. אמנים עם מוגבלות ואמנים ללא מוגבלות חברו יחד ליצור עבודות משותפות במסגרת פרויקטים שנבעו מתוך שהות אמן, יוזמה אישית וכתגובה ל׳קול הקורא׳ לתערוכה שביקש לאתגר אמנים בסוגיה של שיתוף פעולה יצירתי שוויוני ונטול היררכיות.