Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

שבעה כללי זהב למחנכים

המכון לחינוך לקיימות - יוצרים תרבות בת קיימא
שבעה כללי זהב למחנכים
על מה יש לתת את הדעת בבואנו לחנך לקיימות?

הינך נמצא כאן

אותנטיות

"תקנו עולם" במה שקרוב ללבכם, אפשרי עבורכם וחשוב לקהילתכם. שאלו עצמכם "מה אני לוקח על עצמי לעשות" ולא "מה אפשר או צריך לעשות".

משאבים

רוח האדם היא המשאב היקר מכולם העומד לרשותנו. ראו את הזולת על יכולותיו ומגבלותיו, הקשיבו לזולת, למדו מעמיתים ואל תנחיתו פתרונות.

שותפויות מקומיות ורשתיות

פעלו עם שותפים מקומיים והשלימו אלה את אלה במגוון יכולות. תרמו והיתרמו, היו יצרנים וצרכנים (prosumers) של קיימות מקומית ומקוונת.

"ראש, יד, לב"

אספו מידע רלבנטי, פתחו מיומנויות מעשיות ופעלו מתוך רגש והנעה פנימית.

אומץ, מעוף ויצירתיות

העזו לחלום, העזו לאתגר אנשים ומערכות, אפשר שתופתעו לטובה.

אופטימיות

היו אופטימיים, חפשו שותפים אופטימיים ושמרו על הומור.

הצלחות

לימדו מהצלחות, שפרו ושכללו אותן, התקדמו בצעדים קטנים בעלי נראות גבוהה.