Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

סוד הגן הנאלם

הגלריה לאמנות חברתית
סוד הגן הנאלם
חצרות בתי ספר וגני ילדים: נוכחות נפקדת?

הינך נמצא כאן

סוד הגן הנאלם -חצרות בתי ספר וגני ילדים: נוכחות נפקדת?

half_half
סוד הגן הנאלם

חצרות בתי-ספר וגני-ילדים הם מרחבים המאפשרים למידה, משחק, פליאה והתרגעות. מתוך תפיסה זו טופחה חצר המכללה ובתוכה גן אבינעם,כמרחב מדגים, מלמד ומעורר השראה. אנשי סגל ממגוון תחומי דעת מפתחים עם הסטודנטים ועבורם כלים פשוטים ובני שכפול להפיכת החצרות למרחבים חיים, מרחיבי דעת ומחממי לב. מתוך סיכום הועדה לבדיקת ייעודי חצר בית-הספר": הוועדה רואה את מבנה בית-הספר ואת החצר כסביבת החיים של בית-הספר בה מתרחשים מצד אחד תהליכי למידה וחֿברות ומצד שני תהליכים ותפקודים כגון משחק ושעשוע, ספורט וכדומה, ועל כן מבנה בית-הספר והחצר יוצרים שלמות אחת, והחצר היא חלק מהמרחב הלימודי-החינוכי הכולל. הוועדה ממליצה להתייחס לחצר כאל מרחב דינמי ורב-ממדי, המאפשר ניצול הזדמנויות שונות שלא חשבו עליהן עד כה... הוועדה ממליצה, בעת תכנון חצר בית-הספר, להשאיר אזורים או פינות שבעזרת דמיון, יצירתיות ויזמה אפשר להתאימם למגוון פעילויות בשיתוף פעולה עם חברת התלמידים ועם קהילת בית-הספר ". (חוזר מנכ"ל, 2001)

"הילדים צמאים למרחב הפתוח, המגוון, המלא גירויים. מדי יום אני מגלה מחדש כמה חסכים מלווים את הילד הגדל בסביבת המחשב והטלוויזיה, וכמה חשובה ההתנסות שלו במפגש עם עולם שיש בו קוצים, חרקים, אבנים, בעלי חיים וצמחים, אליהם יש להתייחס כאל חלק מסביבת החיים שלו. אני מזהה צורך עצום של הילדים לגעת "בדברים האמתיים", לדוג דגים בחכה, להחזיק ביד צפרדע, להדליק אש, לגעת באדמה, לעדור במעדר, לגזום במזמרה, לדפוק מסמר בפטיש ולנסר במסור...אני לומד שילדים עם צרכים מיוחדים מפתחים קשר מיוחד ואינטימי עם מרחב הגינה ובונים באמצעותו את הקשר החיובי שלהם לבית-הספר. ילדים אלה מגלים בתוכם מגוון יכולות שלא באו לידי ביטוי במהלך הלימוד הפורמלי. הם מגלים בתוכם מיומנות דומיננטית, מביאים אותה לידי ביטוי ומתנסים בלקיחת אחריות ובחוויה של הצלחה. הם מוצאים מקומות מחבוא להסתתר בהם, ומקומות המאפשרים להביא לידי ביטוי את העולמות הדמיוניים שלהם"... (דני פרדקין, בוגר המכללה, מורה ומרצה)

פורצי הדרך, הוותיקים והצעירים, שעשייתם מוצגת בתערוכה זו, מוכיחים שחזון הוועדה הוא בר יישום וניתן לשכפול. הם מקורות ההשראה לתערוכה זו.