הינך נמצא כאן

התכנית להתמחות במדידה והערכה חינוכית וארגונית

המרכז ללימודי תעודה

התכנית להתמחות במדידה והערכה חינוכית וארגונית

הינך נמצא כאן

התכנית מכשירה אנשי חינוך ובעלי תפקידים בארגונים השונים, בעלי תואר שני, לתפקידי רכזי הערכה ומדידה בבתי הספר וביחידות הדרכה ו/או הערכה בארגון. בתכנית ישנה התייחסות לתהליכי ההערכה הפנימיים והחיצוניים המקובלים כיום, לסביבת העבודה הבית ספרית והארגונית הנוכחית מחד, ולשינויים שיחולו בה עם המעבר לתקשוב בהוראה, בלמידה ובדרכי הניהול, מאידך. התכנית נועדה לאפשר לבוגריה לשפר את דרכי ההערכה והמדידה במערכת החינוך ובמסגרות ארגוניות, תוך ניצול מיטבי של סביבת העבודה הטכנולוגית בתהליכי איסוף הנתונים, עיבודם והצגתם בצורה מושכלת לפני בעלי העניין בארגון ובבית הספר.

רכזת התכנית

ד"ר הדס גרונר, בעלת תואר שני בשיטות מחקר, מדידה והערכה באוניברסיטת תל-אביב. ניסיון עשיר בהערכת תכניות ופרויקטים במגוון ארגונים עסקיים וציבוריים, מוסדות חינוך פורמלי ובלתי פורמלי hadasgruner@dyellin.ac.il

סגל המרצים

מרצים המלמדים בתכנית לתואר השני ב"הוראה ולמידה" ומומחים חיצוניים בתחומי מדידה, סטטיסטיקה, שילוב טכנולוגיה בתהליכי הערכה וגישות להערכה חלופית.

קהל היעד

מורים בעלי תואר שני, בעלי תפקידי הדרכה וניהול בארגון, ולמעוניינים להרחיב את מיומנויות המחקר והערכה לצרכים אקדמיים.

מטרת הלימודים

מתן כלים לבניית מחקר והערכה אקדמיים ויישומיים, והתמחות במדידה והערכה אשר תאפשר להם לפתח תרבות הערכה בבית הספר או בארגון ותהליכי קבלת החלטות מבוססי נתונים. 

תכני הלימודים

  • הערכה לשם למידה בגישות שונות
  • מדידה בחינוך, בהדרכה ובארגון; סטטיסטיקה למתקדמים
  • תהליכי הערכה בסביבות מתוקשבות
  • הובלת תהליכי שינוי בארגון ופיתוח ארגון לומד

היקף ומשך הלימודים

8 ש"ש (120 שעות אקדמיות בשנה).   

שנתיים אקדמיות, 20 מפגשים בכל שנה, כל מפגש 6 שעות אקדמיות.

תנאי קבלה

תואר שני.

למעוניינים בתפקיד רכזי הערכה ומדידה בבית בספר, נדרש גם- תעודת הוראה וניסיון של 3 שנות הוראה לפחות במערכת החינוך.

ריאיון אישי.

תעודה

לעומדים בדרישות הקורס תוענק תעודת התמחות במדידה והערכה חינוכית וארגונית, מטעם המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין.

גמול השתלמות

על-פי התקנות של משרד החינוך.

הערות

  • התכנית אושרה על-ידי הראמ"ה
  • תכנית הלימודים הסופית של כל משתתף תותאם להשכלה הקודמת שלו בתחומים הנדרשים
  • התכנית מוכרת ב"אופק חדש" וב"עוז לתמורה"
  • ללומדים במסגרת "אופק חדש" יוכרו השעות על פי דרגות הקידום המתאימות לכל אחד מהמשתלמים
  • התכנית מתאימה גם למורים הלומדים לדרגות מתקדמות (7- 9)
  • התכנית מאפשרת לבוגריה להתמנות לתפקיד רכז הערכה בית ספרי