Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

התכנית להתמחות במדידה והערכה חינוכית וארגונית

המרכז ללימודי תעודה והשתלמויות
התכנית להתמחות במדידה והערכה חינוכית וארגונית

הינך נמצא כאן

תעודת זהות

לייעוץ ורישום ללימודים: 

053-3608224 ניתן לשלוח הודעות וואטסאפ

02-6587541

02-6587528

שעות קבלה: 

א' - ה'
9:00–12:00
13:00–16:00

חייגו 02-6587541 ; 02-6587528
וואטסאפ: 053-3608224

מתעניינים בתוכנית?

מלאו פרטים ונחזור אליכם

התכנית מכשירה אנשי חינוך ובעלי תפקידים בארגונים השונים, בעלי תואר שני, לתפקידי רכזי הערכה ומדידה בבתי הספר וביחידות הדרכה ו/או הערכה בארגון. בתכנית ישנה התייחסות לתהליכי ההערכה הפנימיים והחיצוניים המקובלים כיום, לסביבת העבודה הבית ספרית והארגונית הנוכחית מחד, ולשינויים שיחולו בה עם המעבר לתקשוב בהוראה, בלמידה ובדרכי הניהול, מאידך. התכנית נועדה לאפשר לבוגריה לשפר את דרכי ההערכה והמדידה במערכת החינוך ובמסגרות ארגוניות, תוך ניצול מיטבי של סביבת העבודה הטכנולוגית בתהליכי איסוף הנתונים, עיבודם והצגתם בצורה מושכלת לפני בעלי העניין בארגון ובבית הספר.

רכזת התכנית

ד"ר הדס גרונר, בעלת תואר שני בשיטות מחקר, מדידה והערכה באוניברסיטת תל-אביב. ניסיון עשיר בהערכת תכניות ופרויקטים במגוון ארגונים עסקיים וציבוריים, מוסדות חינוך פורמלי ובלתי פורמלי hadasgruner@dyellin.ac.il

מטרת הלימודים

מתן כלים לבניית מחקר והערכה אקדמיים ויישומיים, והתמחות במדידה והערכה אשר תאפשר להם לפתח תרבות הערכה בבית הספר או בארגון ותהליכי קבלת החלטות מבוססי נתונים. 

תכני הלימודים

  • הערכה לשם למידה בגישות שונות
  • מדידה בחינוך, בהדרכה ובארגון; סטטיסטיקה למתקדמים
  • תהליכי הערכה בסביבות מתוקשבות
  • הובלת תהליכי שינוי בארגון ופיתוח ארגון לומד

תעודה

לעומדים בדרישות הקורס תוענק תעודת התמחות במדידה והערכה חינוכית וארגונית, מטעם המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין.

גמול השתלמות

על-פי התקנות של משרד החינוך.

הערות

  • התכנית אושרה על-ידי הראמ"ה
  • תכנית הלימודים הסופית של כל משתתף תותאם להשכלה הקודמת שלו בתחומים הנדרשים
  • התכנית מוכרת ב"אופק חדש" וב"עוז לתמורה"
  • ללומדים במסגרת "אופק חדש" יוכרו השעות על פי דרגות הקידום המתאימות לכל אחד מהמשתלמים
  • התכנית מאפשרת לבוגריה להתמנות לתפקיד רכז הערכה בית ספרי