Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

מה הסיפור של גרטה?

הגלריה לאמנות חברתית
מה הסיפור של גרטה?

הינך נמצא כאן

מה הסיפור של גרטה?

"היא עוברת ממדינה למדינה ברכבות ובאוטובוסים, ילדי העולם כולו מכירים אותה, היא לא כוכבת אינסטגראם, לא זכתה בשום ריאליטי. זוהי גרטה והיא באה כדי להפחיד אתכם." במילים אלו נפתחת כתבתה של אנטוניה ימין, בחדשות כאן (רואים עולם 11.5.19) . 

half_half
גרטה טונברג

מי את גרטה טונברג? 

  • ילידת שודיה, 2003, פעילת אקלים ואקטיביסטית סביבתית. 
  • בגיל 11 הפסיקה את לימודיה בביה"ס והחלה ב"שביתת אקלים" בכניסה לבניין הפרלמנט השוודי.
  • בהיותה בת 15, הוזמנה להופיע בועידת האקלים של האו"ם. שם אמרה: 

"אני רוצה שתיבהלו, אני רוצה שתרגיש את הפחד שאני מרגישה כל יום, אנחנו חייבים את זה לצעירים, לתת להם תקווה." 

 

 

צעירים מצטרפים למחאה

גרטה לא לבד 

בכל העולם יש התעוררות של צעירים שהבינו שהמבוגרים נרדמו בשמירההם יוצאים אל הרחובות, והם נחושים לשנות. הם מבינים שחייהם ממש תלויים בשינוי. לאט לאט מצטרפים למעגל הזה גם הוריהם והמורים שלהם. כאן מתגלה גם צדן החיובי של הרשתות החברתיות. השמועות עוברות מהר. בגיל 16 גרטה מנהיגה תנועה של מיליוני ילדים ובני נוער, כולם שותפים לתנועת #FridaysforFuture יום השישי של עתידנו המשותף.  

"אנחנו לא יכולים לשנות את העולם על ידי משחק לפי הכללים, צריך לשנות את הכללים". 

ערמות פלסטיק

שטפונות, שריפות, זיהום אוויר, סערות, בעלי חיים נכחדים, יערות נכרתים, מחלות, פליטים בהגירה. אלו אינן גזירות גורל. אלו הן חלק משלל התופעות המלוות את שינוי האקלים וההתחממות הגלובלית. אלו תופעות שכבר משפיעות, וימשיכו לשנות את חיינו ואת גורלנו בהווה ובעתיד הנראה לעין.  

איך כל זה קשור אלינו ? 

האם אנחנו קלקלנו והאם אנחנו יכולים לתקן ?  זה הזמן שלנו להתעורר, להבין ולפעול יחד עם גרטה וחבריה. באמצעות הכתבה אודותיה בנינו את התערוכה, ובעזרתה נוכל להבין, לפעול ולהיות חלק מהשינוי הנדרש, כאן ועכשיו ולא שם ובעתיד (*)  

 

אוצרת: דפנה ילון, המכון לחינוך לקיימות 
שותפים בהקמה: צוות המכון לחינוך לקיימות 
גרפיקה: טל פלג 

 

 (*): התערוכה תוצג עד סוף סמסטר א'. במסגרתה מספר אירועי שיא וכן אפשרות לפעילויות מודרכות. סטודנטים, מרצים והציבור הרחב מוזמן. 

יער הרוס
בית שהוצף לאחר סערת הוריקן
דב קוטב לבן
בניינים הרוסים
זיהום אוויר
זיהום אוויר