הינך נמצא כאן

באנר אודות המכללה

אלפון אנשי סגל

הינך נמצא כאן

ד"ר
פלד מרכוס טליה
Talia
מנהלת
מחלקה: 
סגל אקדמי
המרכז ללימודי תעודה והשתלמויות
מנהלה
אימייל 
טלפון במשרד: 
02-6558191
קומה: 
2
חדר: 
230
בניין: 
א'