Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

הינך נמצא כאן

באנר קיימות
לומדים קיימות במכללת דוד ילין

הנהלת החוג

יובל מיכל

ראש התכנית לתואר שני .M.Ed בחינוך לקיימות - סביבה, חברה, בריאות

מייסדת שותפה, המכון לחינוך לקיימות

ד"ר
יובל מיכל
052-5441942
לייעוץ ורישום ללימודים: 

מדוע ללמוד ולחנך לקיימות?

חינוך לקיימות Education for Sustainability מקנה תחומי ידע ("ראש"), מיומנויות ("יד") ודיון ערכי ("לב") הדרושים להבנת המשבר הסביבתי-חברתי במאה ה-21, לחיפוש דרכים לתיקונו וליצירת תרבות בת קיימא לרווחתנו ולרווחת הדורות הבאים.

חטיבת חינוך לקיימות נבנתה במכון לחינוך לקיימות בשיתוף מרצים חברי החוג למדעי הטבע, מסלול המלמ"מ וביה"ס לחינוך. הלימודים בפרט, והפעילות במכון בכלל, מאפשרים להתנסות בפיתוח וביישום יזמות חברתית-חינוכית וסביבתית הלכה למעשה כחלק ממארג החיים של כל ילד, מורה ואזרח.

מעבר למידע על המכון לחינוך לקיימות

לימודי קיימות לתואר ראשון

אפשרויות ההכשרה במכללה (בייעוץ עם מנהלי התכנית) מותאמות ללומדים על פי יכולתם ומידת העניין שלהם בנושא. לכל אחת מהאפשרויות יתרונות שונים:

  • חטיבת לימודים שלמה "חברה, סביבה, בריאות – חינוך לקיימות" בהיקף 15 ש"ש. ניתנת במסגרת המסלול היסודי
  • קורסים בודדים

קורסים בודדים לסטודנטים סדירים

  • מבוא לחשיבה מקיימת (2ש"ש) – פתוח לסטודנטים בשנים א'-ג' המתעניינים בנושא.
    מרצים: גב' סילביה שטיגליץ, מר אייל בלוך
    הקורס מקנה מושגי היסוד של קיימות וחינוך לקיימות ויזמות חברתית-סביבתית. במסגרתו מתנסים הסטודנטים בתכנון וביצוע של יוזמה חברתית-סביבתית-חינוכית בתוך המכללה.